این کتاب شامل:

  • درسنامه جامع، حاوی نکات مهم و پرکاربرد از مباحث کلیدی و سرفصل و منابع آزمون ها
  • پاسخ تشریحی آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه از سال 1366-1395براساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان

        (ویژه داوطلبین شرکت در آزمون های کارشناسی رسمی)

برای سفارش کتاب و مطالعه توضیحات بیش تر اینجا کلیک نمایید.