۵۰۰ نکته کاربردی بتن و قالب بندی

برخی از ویژگی ها

این کتاب مشتمل است بر :

1. منطبق با آخرین تغییرات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه بتن ایران ( آبا )

2. منطبق با ضوابط و مقررات مندرج در نشریه 55

ضمنا این کتاب قابلیت استفاده به عنوان دستیار مهندس در کلیه کارگاههای ساختمانی را دارا می باشد.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.موارد کلیدی کتاب ۵۰۰ نکته کاربردی “بتن و قالب بندی” عبارتند از :

۱. ارایه مهمترین نکات کاربردی از ۲ سیلابس : بتن و قالب بندی

۲. ارایه مفاهیم و تعاریف کامل انواع سیمانها و مواد افزودنی بتن

۳. رایه توضیحات کامل راجع به مفاهیم اصلی بتن از جمله اسلامپ ، دوام بتن ، پایداری بتن

۴. ارایه نکات کامل راجع به بتن ریزی در هوای سرد و گرم

۵. ارایه نکات کامل پیرامون روشهای اختلاط بتن

۶. ارایه نکات کامل راجع به نحوه قالب بندی بتن و زمان قالب برداری بتن

۷. ارایه توضیحات کامل پیرامون برداشتن پایه های اطمینان

۸. ارایه نکات کامل پیرامون لوله ها و مجاری مدفون در بتن

۹. ارایه نکات کامل پیرامون درزهای اجرایی و سطوح واریز

۱۰. ارایه توضیحات کامل پیرامون جزییات آرماتوربندی

۱۱. ارایه نکات کامل پیرامون گروه میلگردهای در تماس

۱۲. ارایه نکات کامل پیرامون شرایط محیطی مختلف برای بتن ریزی و رعایت پوشش بتن

۱۳. ارایه ضوابط کامل قالب بندی

۱۴. ارایه نکاتی پیرامون بارهای وارد بر قالب

۱۵. ارایه نکاتی پیرامون بتن پاشیده خشک و بتن پاشیده تر

۱۶. ارایه نکاتی پیرامون بتن ریزی در زیر آب با استفاده از قیف و لوله

مطالعه این کتاب به گروههای ذیل توصیه میگردد :

۱. داوطلبان آزمونهای نظام مهندسی ورود به حرفه و ارتقای پایه نظام مهندسی

۲. مهندسان مشاور و مهندسان ناظر

۳. پیمانکاران بخش دولتی و خصوصی وعلاقه مندان بخش ساختمان

۴. دانشجویان و مهندسان رشته عمران و معماری در تمامی مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد

این کتاب مشتمل است بر :

۱. منطبق با آخرین تغییرات مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه بتن ایران ( آبا )

۲. منطبق با ضوابط و مقررات مندرج در نشریه ۵۵

ضمنا این کتاب قابلیت استفاده به عنوان دستیار مهندس در کلیه کارگاههای ساختمانی را دارا می باشد.

کتاب ۵۰۰نکته کاربردی بتن و قالبندی :

مقدمه :
نكته ۱: تعریف سیمان پرتلند مصنوعی
نكته ۲: انواع سیمان پرتلند
نكته ۳: سیمان‌های سفید و رنگی
نكته ۴: سیمانهای طبیعی
نكته ۵: سیمان‌های آمیخته
نكته ۶: سیمان‌های ویژه
نكته ۷: ویژگی‌ها و حداقل حدود قابل قبول برای مصرف سیمان
نكته ۸: جدول ویژگی‌های شیمیایی سیمان پرتلند برحسب درصد وزنی سیمان
نكته ۹: جدول ذیل ویژگی‌های فیزیكی انواع سیمان پرتلند را نشان می‌دهد
نكته ۱۰: جدول ذیل، سیمان‌های مناسب برای مصارف گوناگون را نشان می‌دهد

نكته ۱۱: نكات مربوط به حمل و نقل و نگهداری سیمان
نكته ۱۲: نكات مربوط به مصالح سنگی برای استفاده در بتن
نكته ۱۳: تعریف ضریب نرمی ماسه
نكته ۱۴: دانه‌بندی شن و ماسه برای بتن و بتن مسلح باید مطابق جداول ذیل باشد
نکته ۱۵: حدود قابل قبول برای مواد زیان آور ماسه و شن مطابق جداول ذیل می‌باشند
نكته ۱۶: نكات مربوط به حمل و نقل و نگهداری مصالح سنگی بتن
نكته ۱۷: نكات مربوط به آب مصرفی در بتن
نكته ۱۸: حداكثر مقادیر مجاز برای مواد زیان‌آور در آب مصرفی برای ساختن بتن
نكته ۱۹: نكات مربوط به جابجا كردن و نگهداری آب
نكته ۲۰: نكات كلی مربوط به مواد افزودنی بتن

نكته ۲۱: انواع مواد افزودنی بتن عبارتند از :

نكته ۲۲: ضرورت انطباق مواد افزودنی بتن با مشخصات و استانداردها
نكته ۲۳: چنانچه بنا به دلایلی ماده افزودنی تصویب شده تغییر كند
نكته ۲۴: نكات مربوط به حمل و نقل و نگهداری مواد افزودنی بتن
نكته ۲۵: ویژگی‌های مهم بتن
نکته ۲۶: تعریف بتن با كارایی و دوام زیاد
نکته ۲۷: تعریف بتن کارا
نکته ۲۸: عوامل موثر در کارایی بتن عبارتند از
نکته ۲۹: نقش اسلامپ در کارایی بتن
نکته ۳۰: نقش مصالح مصرفی در کارایی بتن

نکته ۳۱: نقش مواد افزودنی در کارایی بتن
نکته ۳۲: نقش درجه حرارت در کارایی بتن
نکته ۳۳: تعریف پایایی (دوام) بتن
نکته ۳۴: نقش نسبت آب به سیمان در پایایی بتن
نکته ۳۵: نقش حداقل مقدار سیمان در پایایی بتن
نکته ۳۶: نقش بتن با حباب هوا در پایایی بتن
نکته ۳۷: نقش بتن مقاوم در برابر حملات شیمیایی در دستیابی به بتن پایا
نکته ۳۸: نقش بتن مقاوم در برابر سایش در دستیابی به بتن پایا
نكته ۳۹: منظور از مقاومت بتن
نكته ۴۰: مهم‌ ترین عواملی كه در مقاومت نهایی بتن مؤثر می‌باشند

نکته ۴۱: نقش نسبت آب به سیمان در مقاومت نهایی بتن

نکته ۴۲: نقش نوع سیمان در مقاومت نهایی بتن
نکته ۴۳: نقش نوع و حداکثر قطر مصالح سنگی در مقاومت نهایی بتن
نکته ۴۴: نقش مواد افزودنی در مقاومت نهایی بتن
نكته ۴۵: منظور از نفوذ ناپذیری بتن چیست؟
نکته ۴۶: نقش نسبت آب به سیمان در نفوذ ناپذیری بتن
نکته ۴۷: نقش نسبتهای اختلاط در نفوذ ناپذیری بتن
نکته ۴۸: نقش ریختن، عمل آوردن و مراقبت در نفوذ ناپذیری بتن
نکته ۴۹: نقش درزهای ساختمانی در نفوذ ناپذیری بتن
نكته ۵۰: وزن بتن

نكته ۵۱: نكات مربوط به اختلاط مصالح بتن
نكته ۵۲: توضیحاتی پیرامون مخلوط‌كنهای ثابت
نكته ۵۳: توضیحاتی پیرامون بتن آماده
نكته ۵۴: نکاتی پیرامون اختلاط با دست بتن
نكته ۵۵: نکاتی پیرامون اختلاط مجدد بتن
نكته ۵۶: نكات مربوط به حمل بتن
نكته ۵۷: وسایل و روش‌های مختلف حمل بتن عبارتند از
نكته ۵۸: نكات مربوط به حمل بتن با استفاده از كامیون با جام دوار
نکته ۵۹: توضیحاتی پیرامون تراك میكسر
نکته ۶۰: نکاتی پیرامون اختلاط دو مرحله‌ای

نکته ۶۱: نکاتی پیرامون اختلاط خشك بتن
نکته ۶۲: نكات مربوط به حمل بتن ساخته شده توسط بتن‌ساز مركزی
نكته ۶۳: نكات مربوط به تلمبه كردن بتن
نكته ۶۴: نكات مربوط به بتن‌ریزی در هوای گرم
نکته ۶۵: جلوگیری از ایجاد آثار نامطلوب و دستیابی به بتن با كارایی و مقاومت زیاد.
نکته ۶۶: نقش آب در دستیابی به بتن مناسب با كارایی و مقاومت زیاد
نکته ۶۷: نقش سیمان در دستیابی به بتن مناسب با كارایی و مقاومت زیاد
نکته ۶۸: نقش مواد افزودنی در دستیابی به بتن مناسب با كارایی و مقاومت زیاد
نكته ۶۹: رعایت نكات زیر هنگام بتن‌ریزی در هوای گرم الزامی است
نكته ۷۰: نكات مربوط به بتن ‌ریزی در هوای سرد

نكته ۷۱: رعایت نكات زیر برای بتن‌ریزی در هوای سرد الزامی است :

نكته ۷۲: پیش‌بینی‌های لازم، قبل و حین اجرای بتن‌ریزی در هوای سرد
نكته ۷۳: نكات مربوط به تراكم و تحكیم بتن
نكته ۷۴: توضیحاتی پیرامون متراكم كردن بتن با دست
نكته ۷۵: متراكم كردن بتن با وسایل مكانیكی
نکته ۷۶: توضیح پیرامون تراکم بتن با کوبنده‌های موتوری
نکته ۷۷: توضیح پیرامون تراكم بتن با استفاده از نیروی گریز از مركز
نکته ۷۸: توضیح پیرامون میزهای سقوط
نکته ۷۹: نکاتی در رابطه با لرزاننده‌های بتن
نكته ۸۰: زمان لازم برای لرزاندن بتن با توجه به اسلامپ آن

نكته ۸۱: مشخصه‌های اصلی بتن متراكم شده عبارتند از
نكته ۸۲: نكات مربوط به ویبراتورهای سطحی بتن
نكته ۸۳: نكات مربوط به عمل آوردن بتن
نكته ۸۴: اجزای سه گانه عمل آوردن بتن عبارتند از:
نكته ۸۵: منظور از مراقبت بتن
نكته ۸۶: منظور از محافظت بتن
نكته ۸۷: منظور از پروراندن بتن
نكته ۸۸: عوامل مؤثر در مراقبت از بتن عبارتند از
نكته ۸۹: روش‌های مراقبت از بتن عبارتند از
نكته ۹۰: عمل آوردن بتن به وسیله آب

نكته ۹۱: عمل آوردن بتن با ایجاد سطوح عایق :

نكته ۹۲: روش‌های توصیه شده برای عمل آوردن بتن با ایجاد سطوح عایق عبارتند از
نكته ۹۳: تعریف بتن كم مایه (لاغر)
نكته ۹۴: تعریف بتن سبك ساختمانی
نكته ۹۵: تعریف بتن سبك عایق‌بندی
نكته ۹۶: تعریف بتن پیش ساخته
نكته ۹۷: بتن ساخته شده از سیمان با مقاومت زودرس
نكته ۹۸: دستیابی به بتن سنگین
نكته ۹۹: نكات مربوط به اجزای متشكله قالب و داربست و عملكرد آن
نكته ۱۰۰: نكات مربوط به پایه‌های اطمینان

نكته ۱۰۱: نكات مربوط به قالب‌برداری
نكته ۱۰۲: نکات مربوط به زمان قالب‌برداری
نكته ۱۰۳: نکات مربوط به شرایط برداشتن پایه‌های اطمینان
نكته ۱۰۴: نكات مربوط به لوله‌ها و مجاری مدفون در بتن
نكته ۱۰۵: نكات مربوط به درزهای اجرایی و سطوح واریز
نکته ۱۰۶: نکات مربوط به نحوه ایجاد درزهای اجرایی قائم
نكته ۱۰۷: دو نمونه از نحوه‌ ویبره كردن بتن به روش صحیح و روش غلط
نكته ۱۰۸: دو نمونه از نحوه‌ ریختن بتن توسط فرغون به روش صحیح و روش غلط
نكته ۱۰۹: دو نمونه دیگر از نحوه‌ ریختن بتن توسط فرغون به روش صحیح و غلط
نكته ۱۱۰: دو نمونه از نحوه‌ ریختن بتن در دیواره‌های عمیق به روش صحیح و غلط

نكته ۱۱۱: دو نمونه از نحوه‌‌ ریختن بتن روی سطح شیبدار به روش صحیح و غلط :

نكته ۱۱۲: نكات مربوط به جوش پذیری آرماتور بکار رفته در بتن آرمه
نكته ۱۱۳: فولاد از نظر شكل‌پذیری به ۳ رده زیر طبقه‌بندی می‌شود
نكته ۱۱۴: انواع آرماتورهای تولید شده توسط كارخانه
نكته ۱۱۵: تعریف قطر اسمی میلگرد ساده
نكته ۱۱۶: اندازه قطر اسمی میلگرد و اندازه قطر اسمی سیمهای شبکه جوش شده
نكته ۱۱۷: اندازه قطر اسمی مرجع آرماتور بکار رفته در بتن آرمه
نكته ۱۱۸: طبقه‌بندی میلگردها بر اساس مقاومت مشخصه آنها
نكته ۱۱۹: انواع آزمایش‌های مختلف روی نمونه‌ میلگردهای فولادی عبارتند از
نكته ۱۲۰: نمونه برداری از میلگردها

نكته ۱۲۱: تواتر نمونه‌ برداری از میلگردها
نكته ۱۲۲: توضیح پیرامون جوش‌پذیری میلگردها
نكته ۱۲۳: نکته راجع به میلگردهای سرد اصلاح شده و گرم عمل آمده
نكته ۱۲۴: نكات مربوط به انبار كردن، نگهداری و كنترل میلگردها
نكته ۱۲۵: نكات مربوط به بریدن میلگردها
نكته ۱۲۶: نكات مربوط به خم كردن میلگردها
نكته ۱۲۷: لزوم خم کردن میلگردها با ماشین مجهز به فلکه خم کن
نكته ۱۲۸: لزوم استفاده از فلکه در هنگام خم کردن میلگرد
نكته ۱۲۹: حداقل قطر خم‌ها
نكته ۱۳۰: نکته راجع به سرعت خم کردن میلگردها

نكته ۱۳۱: نکته راجع به عدم خم کردن میلگردها در دمای کمتر از ۵ درجه :

نكته ۱۳۲: نکته راجع به باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد آنها
نكته ۱۳۳: نکته راجع به خم کردن میلگردهایی که یک سر آنها در بتن است
نكته ۱۳۴: نكات مربوط به حمل و انبار كردن میلگردها
نكته ۱۳۵: شرایط رویه میلگردها و نكات مربوط به آن
نكته ۱۳۶: نكات مربوط به جاگذاری و بستن آرماتورها

نكته ۱۳۷: توضیح راجع به قرارگیری آرماتورها در جای خود قبل از بتن ریزی
نكته ۱۳۸: شرط قوسی درآوردن شبکه‌های جوش شده در فاصله بالای دال
نكته ۱۳۹: نکاتی پیرامون ابعاد، تعداد و فاصله لقمه‌ها برای تثبیت موقعیت میلگردها
نكته ۱۴۰: نکاتی پیرامون به هم بستن میلگردها با استفاده از مفتول یا گیره فولادی
نكته ۱۴۱: انواع گره‌های متداول برای بستن دو میلگرد به یكدیگر
نكته ۱۴۲: جوشكاری با قوس الكتریكی برای به هم بستن میلگردهای متقاطع
نكته ۱۴۳: انواع روش‌های اتصال آرماتورها به یكدیگر

جزئیات آرماتوربندی

نکته ۱۴۴: كاربرد توأم انواع مختلف فولاد
نكته ۱۴۵: کاربرد یک نوع فولاد برای میلگرد طولی و نوعی دیگر برای خاموت
نكته ۱۴۶: نكات مربوط به مهار كردن میلگردها
نكته ۱۴۷: در مهار كردن میلگردها باید ضوابط كلی به شرح زیر رعایت گردد
نكته ۱۴۸: نکاتی پیرامون قلاب‌های استاندارد
نكته ۱۴۹: چنانچه از قلاب غیر استاندارد استفاده شود

نكات مربوط به قطرهای مجاز خم‌ها :

نكته ۱۵۰: حداقل مجاز قطر خم میلگردها باید با توجه به ملاحظات زیر تعیین شود
نكته ۱۵۱: انواع متداول وصله میلگردها عبارتند از
نكته ۱۵۲: در وصله‌های پوششی ضوابط كلی زیر باید رعایت شوند
نكته ۱۵۳: کاربرد وصله پوششی در مورد میلگردهای با قطر کمتر از ۳۶ میلیمتر
نكته ۱۵۴: کاربرد وصله پوششی برای گروه میلگردها
نكته ۱۵۵: طول پوشش لازم برای وصله پوششی هر دو میلگرد در گروه میلگردها
نكته ۱۵۶: فاصله دو میلگرد كه با وصله پوششی بهم متصل می‌شوند عبارتند از
نكته ۱۵۷: میزان طول پوشش در وصله‌های پوششی عبارتند از
نكته ۱۵۸: منظور از چیست؟

نكته ۱۵۹: منظور از در رابطه بالا چیست؟
نكته ۱۶۰: منظور از ضریب در رابطه فوق چیست؟
نكته ۱۶۱: منظور از ضریب در رابطه‌ فوق چیست؟
نكته ۱۶۲: منظور از ضریب در رابطه‌ فوق چیست؟
نكته ۱۶۳: حداقل اندازه طول گیرایی
نكته ۱۶۴: طول گیرایی مبنای یک میلگرد
نكته ۱۶۵: تعریف و مقدار ضریب
نكته ۱۶۶: تعریف و مقدار ضریب
نكته ۱۶۷: منظور از پارامتر C در رابطه‌ بالا چیست؟
نكته ۱۶۸: منظور از پارامتر در رابطه‌ بالا چیست؟

نكته ۱۶۹: حداکثر مقدار عبارت است از
نكته ۱۷۰: ضریب را می‌توان در تیرها و ستون‌ها به صورت زیر در نظر گرفت
نكته ۱۷۱: ضریب را می‌توان در دالها و سایر قطعات به صورت زیر در نظر گرفت
نكته ۱۷۲: نكات مربوط به طول گیرایی میلگردهای فشاری
نكته ۱۷۳: تعریف در رابطه‌ فوق
نكته ۱۷۴: حداکثر مقاومت پیوستگی بتن
نكته ۱۷۵: منظور از ضریب در رابطه بالا چیست؟
نكته ۱۷۶: منظور از ضریب در رابطه بالا چیست؟
نكته ۱۷۷: نكات مربوط به طول‌گیرایی در گروه میلگردها

نكته ۱۷۸: تعیین طول گیرایی یک میلگرد در گروه میلگردها
نكته ۱۷۹: نكات مربوط به طول‌ گیرایی میلگردهای قلابدار در كشش
نكته ۱۸۰: حداقل مقدار طول گیرایی یك میلگرد قلابدار در كشش
نكته ۱۸۱: تعریف در رابطه فوق
نكته ۱۸۲: منظور از ضریب در رابطه‌ قبل چیست؟
نكته ۱۸۳: منظور از ضریب در رابطه‌ قبل چیست؟
نكته ۱۸۴: منظور از ضریب در رابطه‌ قبل چیست؟

نكات مربوط به وصله‌های اتكایی:

نكته ۱۸۵: در وصله‌های اتكایی ضوابط كلی زیر باید رعایت شوند
نكته ۱۸۶: روش‌های متداول برای وصله‌های جوشی عبارتند از
نكته ۱۸۷: نكات مربوط به اتصال جوشی نوك به نوك خمیری
نكته ۱۸۸: شرایط مجاز بودن اتصال جوشی ذوبی با الکترود
نكته ۱۸۹: انواع روشهای اجرایی اتصال جوشی ذوبی با الكترود عبارت است از
نكته ۱۹۰: شرایط مجاز بودن اتصال جوشی با وصله‌های جانبی اضافه
نكته ۱۹۱: شرایط اتصال جوشی نوک به نوک با پشت بند

نكات مربوط به محدودیتهای فاصله میلگردها:

نكته ۱۹۲: فاصله آزاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یك سفره
نكته ۱۹۳: نکات مربوط به میلگردهای موازی چنانچه در چند سفره قرار بگیرند
نكته ۱۹۴: اندازه فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی در اعضای فشاری
نكته ۱۹۵: محدودیتهای مربوط به فاصله آزاد بین میلگردها در وصله‌های پوششی
نكته ۱۹۶: اندازه فاصله بین میلگردهای خمشی در دیوارها و دالها

نكات مربوط به گروه میلگردهای در تماس:

نكته ۱۹۷: در استفاده از گروه میلگردهای موازی ضوابط زیر باید رعایت شوند
نكته ۱۹۸: پوشش بتنی روی میلگردها

ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها:

نكته ۱۹۹: ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها نباید كمتر از مقادیر زیر اختیار شود
نكته ۲۰۰: جدول ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها متناسب با شرایط محیطی
نكته ۲۰۱: شرایط خاص استفاده از جدول ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها

انواع شرایط محیطی مذكور در جدول فوق :

نکته ۲۰۲: شرایط محیطی ملایم
نكته ۲۰۳: شرایط محیطی متوسط
نكته ۲۰۴: شرایط محیطی شدید
نكته ۲۰۵: شرایط محیطی بسیار شدید
نكته ۲۰۶: شرایط محیطی فوق‌العاده شدید
نكته ۲۰۷: شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
نكته ۲۰۸: اگر بتن در جوار دیواره خاكی مقاوم ریخته شود مقدار ضخامت پوشش بتن
نكته۲۰۹: اگر بتن دارای سطح فرو رفته و برجسته باشد مقدار ضخامت پوشش عبارتند از
نكته ۲۱۰: ضخامت پوشش بتن برای محافظت میلگردها در برابر حریق
نكته ۲۱۱: نکات مربوط به محافظت میلگردها در مقابل خوردگی

نكات مربوط به جزییات خاص آرماتوربندی ستونها :

نكته ۲۱۲: میلگردهای انتظار خم شده
نكته ۲۱۳: نمایش اجرای كاهش در ابعاد ستون بتن مسلح

نكات مربوط به میلگردهای عرضی برای اعضای فشاری :

نكته ۲۱۴: نکات مربوط به مارپیچ‌ها
نكته ۲۱۵: حداقل قطر میلگردهای مارپیچ
نكته ۲۱۶: فاصله آزاد بین میلگردها یا سیمها در هر گام مارپیچ می‌بایست
نكته ۲۱۷: اندازه گام مارپیچ نسبت به قطر هسته بتنی داخل مارپیچ
نكته ۲۱۸: در هر طبقه، مارپیچ می‌بایست از چه ترازی تا چه ترازی امتداد یابد؟
نكته ۲۱۹: شرایط در نظر گرفتن خاموت اضافی اگر دستک از همه طرف به ستون متصل نباشد
نكته ۲۲۰: شرایط امتداد مارپیچ در ستونهای قارچی با سر ستون
نكته ۲۲۱: مارپیچ چگونه در جای خود تنظیم و تثبیت می‌گردد؟
نكته ۲۲۲: اگر قطر میلگرد كمتر از ۱۶ میلیمتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها عبارتند از
نكته ۲۲۳: اگر قطر میلگرد مارپیچ ۱۶ میلیمتر یا بیشتر باشد، تعداد فاصله نگهدارها عبارتند از
نكته ۲۲۴: نحوه مهار کردن مارپیچ در انتهای قطعه

نكات مرطوب به خاموت‌ها :

نكته ۲۲۵: در بر گرفتن تمامی میلگردهای اعضای فشاری با خاموت
نكته ۲۲۶: قطر خاموتها، نباید كمتر از مقادیر زیر اختیار شود
نكته ۲۲۷: حداقل قطر خاموتها عبارتند از
نكته ۲۲۸: محدوده فاصله هر دو خاموت متوالی از هم
نكته ۲۲۹: تعداد خاموتها در هر مقطع عبارتند از
نكته ۲۳۰: چنانچه میلگردهای طولی روی محیط دایره قرار گیرند
نكته ۲۳۱: فواصل قرارگیری خاموتها از یکدیگر در طول عضو
نكته ۲۳۲: چنانچه تیر یا دستك به وجوه ستون متصل شده باشند خواهیم داشت

نكات مربوط به میلگردهای عرضی برای اعضای خمشی:

نكته ۲۳۳: نکات مربوط به رعایت ضوابط اندازه‌های خاموتها در اعضای خمشی
نكته ۲۳۴: نکته در مورد اعضای خمشی قابها، كه در معرض پیچش قرار می‌گیرند
نكته ۲۳۵: حداکثر قطر میلگرد ساده چنانچه به عنوان خاموت استفاده شود
نكته ۲۳۶: خاموت بسته می‌تواند به یكی از دو شكل زیر باشد

نكات مربوط به میلگردهای عرضی در اتصالات (‌گره‌ها) :

نكته ۲۳۷: لزوم تعبیه محصور کننده هایی برای مهار کردن میلگردهای قطع شده
نكته ۲۳۸: در اتصالات، خاموتهای بسته را می‌توان محصور کننده تلقی کرد؟

آرماتور حرارت و جمع‌ شدگی:

نكته ۲۳۹: لزوم استفاده از میلگردهای حرارتی در امتداد عمود بر میلگردهای خمشی
نكته ۲۴۰: مقدار مجاز میلگرد موجود در امتداد میلگردهای خمشی در دالها

مقدار آرماتور حرارت و جمع‌ شدگی:

نكته ۲۴۱: نسبت سطح مقطع كل آرماتور حرارت و جمع‌شدگی به كل سطح مقطع بتن برای دالهشالوده‌های به ضخامت كمتر یا مساوی ۱۰۰۰ میلیمتر نباید از مقادیر زیر كمتر اختیار شود ۱۱۳
نكته ۲۴۲: نسبت سطح مقطع كل آرماتور حرارتی به كل سطح مقطع بتن برای دالها
نكته ۲۴۳: حداقل آرماتور جمع‌شدگی برای دالهای به ضخامت بیشتر از ۲۰۰۰ میلیمتر
نكته ۲۴۴: طریقه محاسبه مقدار آرماتور حرارتی برای دالهای با ضخامت متغیر

توزیع آرماتور حرارت و جمع‌شدگی:

نكته ۲۴۵: قرارگیری آرماتور حرارتی برای دالهای به ضخامت کمتر از ۱۰۰۰ میلیمتر
نكته ۲۴۶: قرارگیری آرماتور حرارتی برای دالهای به ضخامت بیشتر از ۱۰۰۰ میلیمتر

آرماتور جلدی:

نكته ۲۴۷: در بتن‌های حجیم مقدار آرماتور جلدی از رابطه‌ زیر بدست می‌آید

نكات مربوط به ضوابط قالب‌بندی :

نكته ۲۴۸: تعریف قالب
نكته ۲۴۹: تعریف مجموعه‌ قالب‌بندی
نكته ۲۵۰: تعریف داربست
نكته ۲۵۱: منظور از عملكرد قالب
نكته ۲۵۲: ویژگی‌های یك قالب‌بندی مناسب برای بتن عبارتند از

نكات مربوط به نقشه‌ها و مشخصات قالب:

نكته ۲۵۳: نکات مربوط به نقشه‌های قالب و داربست برای سازه‌های خاص و پیچیده
نكته ۲۵۴: نكات مربوط به رواداریهای سازه‌های بتنی متعارف
نكته ۲۵۵: جدول مربوط به رواداریهای سازه‌های بتنی متعارف
نكته ۲۵۶: منظور از مصالح مناسب برای قالب
نكته ۲۵۷: منظور از طراحی قالب عبارت است از

نكات مربوط به بارهای وارد بر قالب :

نكته ۲۵۸: مهمترین بارهای قائم زنده و مرده وارد بر قالب عبارتند از

بارهای جانبی وارد بر قالب :

نكته ۲۵۹: مهمترین بارهای جانبی وارد بر قالب عبارتند از

بارهای ویژه وارد بر قالب :

نكته ۲۶۰: مهمترین بارهای ویژه وارد بر قالب عبارتند از

نكاتی راجع به نحوه‌ اجرای قالب‌بندی :

نكته ۲۶۱: توصیه اجرایی برای قالب بندی سطوح فوقانی
نكته ۲۶۲: لزوم تمیز کردن سطح قالبها قبل از میلگرد گذاری
نكته ۲۶۳: لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از هدر رفتن شیره بتن
نكته ۲۶۴: لزوم تمیز بودن سطح قالبها از هر نوع آلودگی
نكته ۲۶۵: لزوم تعبیه دریچه بازدید چنانچه دسترسی به كف قالبها دشوار باشد
نكته ۲۶۶: اگر كیفیت سطح تمام شده اهمیتی خاص داشته باشد می‌بایست
نكته ۲۶۷: لزوم پیش بینی پایه‌های اطمینان برای جلوگیری از تغییر شکل
نكته ۲۶۸: لزوم پیش بینی پایه‌های اطمینان برای تیرهای با دهانه‌های مختلف

نكاتی مربوط به تنظیم مجموعه‌ قالب‌بندی :

نكته ۲۶۹: کنترل مجموعه قالب بندی در تمامی مراحل قبل، ضمن و بعد از بتن ریزی

نكاتی مربوط به قالب‌برداری :

نكته ۲۷۰: زمان مناسب برای قالب برداری جهت تحمل تنشهای موثر توسط بتن
نكته ۲۷۱: زمان برچیدن پایه‌ها و قالبهای باربر
نكته ۲۷۲: نحوه و چگونگی عملیات قالب‌برداری و برچیدن پایه‌ها
نكته ۲۷۳: چنانچه قالب‌برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام پذیرد می‌بایست

زمان قالب‌برداری:

نكته ۲۷۴: جدول زیر مرجع قالب برداری با توجه به دمای مجاور سطح بتن می‌باشد
نكته ۲۷۵: زمانهای داده شده در جدول فوق با رعایت نكات مشروح زیر معتبرند
نكته ۲۷۶: شرایط برچیدن قالبها در مدتی كمتر از زمانهای داده شده در جدول فوق
نكته ۲۷۷: در چه صورت می‌توان قالبهای سطوح زیرین را برداشت؟

نكات مربوط به برداشتن پایه‌های اطمینان:

نكته ۲۷۸: برداشتن پایه‌های اطمینان برای تیرهای با دهانه‌های مختلف
نكته ۲۷۹: برچیدن پایه‌های اطمینان برای سازه‌های متشكل از دیوار و دال بتن آرمه
نكته ۲۸۰: برداشتن پایه‌های اطمینان چنانچه قطعه جزیی از سیستم پیوسته باشد
نكته ۲۸۱: چنانچه مجموعه قالب‌بندی طبقه فوقانی روی طبقه تحتانی باشد می‌بایست
نكته ۲۸۲: برداشتن پایه‌های اطمینان باید به چه طریقی صورت گیرد؟

نكات مربوط به قالبهای بتن پیش آكنده :

نكته ۲۸۳: نکات اجرایی مربوط به قالبهای بتن پیش آکنده
نكته ۲۸۴: نكات مربوط به قالبهای لغزان
نكته ۲۸۵: نكات مربوط به قالبهای ماندگار

نكات مربوط به قطعات بتنی پیش ساخته :

نكته ۲۸۶: نکات اجرایی مربوط به قطعات بتنی پیش ساخته
نكته ۲۸۷: قالبهای قطعات بتنی پیش ساخته می‌بایست چه ویژگیهایی داشته باشند؟
نكته ۲۸۸: نكات مربوط به باز كردن قالبها با قطعات بتنی پیش ساخته
نكته ۲۸۹: نكات مربوط به استفاده از بتن پیش ساخته به عنوان قالب
نكته ۲۹۰: نكات مربوط به قالب برای بتن‌ریزی در زیر آب

نكات مربوط به لوله‌ها و مجراهای مدفون در بتن :

نكته ۲۹۱: آیا امکان مدفون کردن لوله‌ و مجرای آب در بتن تیر و ستون وجود دارد؟
نكته ۲۹۲: احتراز از عبور دادن مجراهای آب، فاضلاب، بخار و گاز در بتن تیر و ستون
نكته ۲۹۳: شرایط عبور لوله ها از داخل فضای خالی تیرها و ستونها با مقطع مجوف
نكته ۲۹۴: شرایط دفن لوله ها و مجراهای آلومینیمی در قطعات بتنی
نكته ۲۹۵: پیش بینی فضاهای لازم برای عبور لوله ها و مجراهای مورد نیاز
نكته ۲۹۶: قراردادن لوله‌ پلاستیكی داخل ستون و دیوار برای عبور میل مهار قالب
نكته ۲۹۷: میزان مجاز سطح اشغال شده توسط لوله ها و مجراها
نكته۲۹۸: ضوابط لوله‌ها و مجراهای مدفون در بتن دالها، تیرها و دیوارها

نكات مربوط به درزهای اجرایی :

نكته ۲۹۹: تعداد درزهای اجرایی می‌بایست
نكته ۳۰۰: نکات اجرایی در تعیین موقعیت درزهای اجرایی
نكته ۳۰۱: وضعیت سطح بتن در درزهای اجرایی
نكته ۳۰۲: بهترین محل در نظر گرفتن درزهای اجرایی
نكته ۳۰۳: برای تأمین پیوستگی بتن در محل درزهای اجرایی می‌بایست
نكته ۳۰۴: شرایط رویه بتن برای درزهای اجرایی
نكته ۳۰۵: درزهای اجرایی باید امتدادی عمود بر امتداد تنشهای عمودی داشته باشند
نكته ۳۰۶: ایجاد درز اجرایی قائم می‌بایست
نكته ۳۰۷: محل تعبیه درزهای اجرایی کفها
نكته ۳۰۸: عدم بتن ریزی تیرها یا دالها تا زمانی که حالت خمیری دارند
نكته ۳۰۹: اجرای بتن تیرها و سرستونها به صورت یكپارچه با بتن دال

نكات مربوط به ارزیابی و پذیرش بتن :

نكته ۳۱۰: ضوابط پذیرشبتن در کارگاه و دفعات نمونه برداری از بتن
نكته ۳۱۱: منظور از هر نمونه برداری از بتن عبارتند از
نكته ۳۱۲: در صورتی كه حجم هر اختلاط بتن بیشتر از ۱ متر مكعب باشد، تواتر نمونه ‌برداری
نكته ۳۱۳: چنانچه حجم هر اختلاط بتن كمتر از ۱ متر مكعب باشد خواهیم داشت
نكته ۳۱۴: حداقل نمونه برداری از هر رده بتن در هر روز عبارت است از
نكته ۳۱۵: حداقل نمونه برداری از کل سازه چه تعداد می‌باشد؟
نكته ۳۱۶: چنانچه كل حجم بتن ریخته شده در كارگاه از ۳۰ متر مكعب كمتر باشد

ضوابط پذیرش بتن آزمونه‌های عمل آمده در آزمایشگاه :

نكته ۳۱۷: مشخصات بتن در صورتی منطبق بر رده مورد نظر است كه
نكته ۳۱۸: مشخصات بتن در چه صورتی قابل قبول است؟
نكته ۳۱۹: مشخصات چه بتنی را می‌توان به تشخیص طراح قابل قبول تلقی كرد؟
نكته ۳۲۰: در كنترل شرایط انطباق بتن بر رده‌ مورد نظر باید

نكات مربوط به روش‌های ویژه كاربرد بتن:

نكته ۳۲۱: تعریف بتن پاشیده:
نكته ۳۲۲: كاربرد بتن پاشیده:
نكته ۳۲۳: پیش نیازهای لازم جهت اجرای بتن پاشیده عبارتند از
نكته ۳۲۴: امتیاز استفاده از بتن پاشیده نسبت به بتنهای معمولی چیست؟
نكته ۳۲۵: انواع بتن پاشیده بر مبنای زمان افزودن آب اختلاط عبارت است از
نكته ۳۲۶: دسته بندی بتن پاشیده از نظر حداكثر اندازه سنگدانه‌های مصرفی

نكات مربوط به بتن پاشیده خشك:

نكته ۳۲۷: مخلوط اجزای تشکیل دهنده بتن پاشیده خشک با یکدیگر
نكته ۳۲۸: مخلوط آماده شده بتن پاشیده خشک در کجا ریخته می‌شود؟
نكته ۳۲۹: نحوه اجرای بتن پاشیده خشک با جزئیات کامل

نكات مربوط به بتن پاشیده‌ تر:

نكته ۳۳۰: ترکیب مواد بکار رفته برای اجرای بتن پاشیده تر عبارتند از
نكته ۳۳۱: مواد تشکیل دهنده بتن پاشیده تر به کجا منتقل می‌گردند؟
نكته ۳۳۲: بتن پاشیده تر بعد از ورود به داخل شیلنگ به کجا منتقل می‌گردد؟
نكته ۳۳۳: ماده زودگیر کننده در بتن پاشیده تر در کجا به مخلوط اضافه می‌گردد؟
نكته ۳۳۴: برای افزایش سرعت و بهبود روند بتن پاشی در بتن پاشیده تر می‌بایست
نكته ۳۳۵: محل خروج مخلوط بتن پاشیده تر عبارت است از

نكات تكمیلی مربوط به بتن پاشیده:

نکته ۳۳۶: برای حصول اطمینان از چسبندگی مناسب اجرای بتن پاشیده می‌بایست
نكته ۳۳۷: میزان نسبت آب به سیمان در بتن پاشیده عبارت است از
نكته ۳۳۸: حداکثر اندازه سنگدانه مخلوط مصرفی در بتن پاشیده عبارت است از
نكته ۳۳۹: وزن مخصوص بتن پاشیده در مقایسه با بتن معمولی چگونه است؟
نكته ۳۴۰: مهمترین دلیل افزودن دوده سیلیسی به مخلوط بتن پاشیده
نكته ۳۴۱: درتعیین نسبتهای مخلوط بتن پاشیده باید به نکات ذیل توجه گردد
نكته ۳۴۲: رعایت نکات ایمنی به دلیل سرعت زیاد ذرات در موقع پاشیدن بتن
نكته ۳۴۳: کاربرد بتن پاشیده مسلح به الیاف در تونلها

نكات مربوط به بتن‌ریزی در زیر آب با استفاده از قیف و لوله (تِرِمی) :

نكته ۳۴۴: اگر بتن ریزی در زیر آب مورد نظر باشد از چه روشی استفاده می‌شود؟
نكته ۳۴۵: در روش ترمی باید از شسته شدن مواد سیمانی جلوگیری گردد
نكته ۳۴۶: حداقل سیمان لازم برای بتن ریزی در زیر آب چقدر است؟
نكته ۳۴۷: نسبت آب به سیمان برای بتن ریزی در زیر آب چقدر است؟
نكته ۳۴۸: برای بتن ریزی در زیر آب سیستم قیف و لوله می‌بایست
نكته ۳۴۹: در طول مدت بتن ریزی در زیر آب سیستم می‌بایست
نكته ۳۵۰: برای بتن ریزی در زیر آب قطر لوله ترمی می‌بایست
نكته ۳۵۱: برای بتن ریزی در زیر آب اسلامپ بتن می‌بایست

نكات مربوط به بتن‌ریزی در زیر آب با پمپ:

نکته ۳۵۲: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، طرح اختلاط بتن باید چه ویژگی داشته باشد؟
نكته ۳۵۳: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، مقدار سیمان باید چقدر باشد؟
نكته ۳۵۴: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، به منظور افزایش کارایی بتن باید
نكته ۳۵۵: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، از چه دانه بندی باید استفاده شود؟
نكته ۳۵۶: برای بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، در چه صورت مواد ریز افزوده می‌شود؟
نكته ۳۵۷: در بتن‌ریزی با پمپ در زیر آب، بتن باید تا حدی سفت تر باشد
نكته ۳۵۸: باید از سقوط آزاد بتن به داخل آب جلوگیری گردد زیرا

نكات مربوط به روش‌های اجرایی بتن‌ریزی با قیف و لوله (تِرِمی) و بتن‌ریزی با پمپ :

نكته ۳۵۹: اختلاف فشار هیدرولیكی داخل و خارج قالب در روش بتن ریزی با پمپ
نكته ۳۶۰: موقعیت قرارگیری انتهای تحتانی لوله در موقع بتن‌ریزی به روش ترمی
نكته ۳۶۱: در بتن‌ریزی به روش ترمی باید از ایجاد سطوح افقی اجتناب گردد
نكته ۳۶۲: در روش ترمی اقدامات لازم جهت رسیدن به بتن خمیری سالم عبارتند از
نكته ۳۶۳: شرایط استفاده از سایر روشها در بتن‌ریزی به روش ترمی
نكته ۳۶۴: لزوم درج جزئیات اجرای بتن ریزی زیر آب در مشخصات فنی خصوصی

نكات مربوط به بتن پیش آكنده :

نكته ۳۶۵: کاربردهای بتن پیش آکنده
نكته ۳۶۶: چیدمان سنگدانه‌های درشت در درون قالب برای تهیه بتن پیش آکنده
نكته ۳۶۷: نحوه تزریق ملات سیمان برای تهیه بتن پیش آکنده
نكته ۳۶۸: کوچکترین اندازه سنگدانه‌ مصرفی برای تهیه بتن پیش آکنده
نكته ۳۶۹: ویژگیهای قالب و قطعات محصور کننده محل بتن ریزی در بتن پیش آکنده
نكته ۳۷۰: لزوم تعبیه لوله برای خروج هوا در موقع تزریق ملات در بتن پیش آکنده
نكته ۳۷۱: در بتن پیش آکنده تزریق ملات تا چه زمانی باید ادامه یابد؟
نكته ۳۷۲: تزریق ملات در بتن پیش آکنده از جنبه خروج حبابهای هوا
نكته ۳۷۳: در بتن پیش آکنده خصوصیات سنگدانه‌های مصرفی چیست؟
نكته ۳۷۴: برای تهیه بتن پیش آکنده، لزوم انجام آزمایشهای مختلف چیست؟

نكات مربوط به بتن مكیده:

نكته ۳۷۵: کاربردها، موارد استفاده از بتن مکیده و مزیت این روش عبارت است از

نكات مربوط به روش اجرای بتن مكیده:

نكته ۳۷۶: بهبود کیفیت لایه فوقانی بتن در دالها در روش اجرای بتن مکیده
نكته ۳۷۷: به منظور افزایش تاب سایشی بتن مکیده می‌بایست
نكته ۳۷۸: برای ساخت قطعات مجوف جدار نازک از چه روشی استفاده می‌گردد؟
نكته ۳۷۹: در روش استفاده از بتن مکیده بعد از مکیده شدن آب اضافی می‌بایست

ضوابط مربوط به سیستم تیرچه‌های بتنی:

نكته ۳۸۰: اجزای مختلف سیستم تیرچه‌های بتنی عبارت است از
نكته ۳۸۱: منظور کردن مقاومت جدارهای سیستمهای تیرچه بلوک که در تماس با تیرچه ها هستند در محاسبه‌ مقاومت برشی و مقاومت خمشی تیرچه‌ها
نكته ۳۸۲: در این سیستم‌ها محدودیت‌های زیر باید رعایت شوند
نكته ۳۸۳: رعایت محدودیتها در سیستمهایی که از قالب موقت استفاده می شود عبارتند از
نكته ۳۸۴ : روشهای افزایش مقاومت برشی تیرچه‌ها
نکته ۳۸۵: تعریف دیوار باربر
نکته ۳۸۶: تعریف دیوار برشی
نکته ۳۸۷: تعریف دیوار حائل
نکته ۳۸۸: تعریف دیوار پای بست

نكات مربوط به سقف‌های تیرچه بلوك:

نکته ۳۸۹: سقف تیرچه بلوک از نظر نحوه عملکرد سازه‌ای به چه صورت می‌باشد؟
نكته ۳۹۰: مزایا و معایب سقف تیرچه بلوك
نكته ۳۹۱: اجزای تشكیل‌دهنده‌ سقف تیرچه بلوك عبارتند از
نكته ۳۹۲: تعریف تیرچه و اجزای تشكیل‌دهنده‌ آن
نكته ۳۹۳: اجزای خرپای تیرچه از ۳ قسمت تشكیل می‌شوند كه عبارتند از
نكته ۳۹۴: مشخصات تیرچه‌های بکار رفته در سیستم‌های تیرچه بلوک عبارتند از
نكته ۳۹۵: دلیل استفاده از آرماتور ممان منفی در سقف‌های تیرچه بلوك چیست؟
نكته ۳۹۶: دلیل استفاده از آرماتور حرارتی روی سقف‌های تیرچه بلوك چیست؟
نكته ۳۹۷: منظور از كلاف عرضی (Tie Beam) در سقفهای تیرچه بلوك چیست؟
نكته ۳۹۸: منظور از آرماتور اودگا چیست و در كجا استفاده می‌گردد؟
نكته ۳۹۹: به تصاویر زیر که مربوط به آرماتورهای اودگا می‌باشد توجه گردد

نكته ۴۰۰: روش حمل تیرچه و انبار كردن صحیح آ‌ن
نكته ۴۰۱: مدت زمان مقاومت در برابر حریق
نكته ۴۰۲: حداقل مدت زمان مقاومت در برابر حریق
نكته ۴۰۳: اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی
نكته ۴۰۴: ملاحظات طراحی در مقابل حریق عبارتند از
نكته ۴۰۵: وضعیت ستونهای ساختمانها در مقابل حریق
نكته ۴۰۶: ضوابط هندسی الزامی ستون‌ها از نظر مقاومت در برابر حریق
نكته ۴۰۷: ضوابط هندسی الزامی تیرها از نظر مقاومت در برابر حریق
نكته ۴۰۸: وضعیت تیرهای ساختمانها در مقابل حریق
نكته ۴۰۹: ضوابط هندسی الزامی دالها از نظر مقاومت در برابر حریق

نكاتی تكمیلی پیرامون قالب‌بندی ساختمان‌های بتن آرمه :

نكته ۴۱۰: انگیزه‌های تغییر سیستم قالب‌بندی از سنتی به سیستم قالب‌بندی صنعتی عبارتند از
نكته ۴۱۱: مصالح مناسب برای قالب با توجه به پارامترهای ذیل انتخاب می‌شوند
نكته ۴۱۲: اهدافی كه در انتخاب نوع قالب باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از
نكته ۴۱۳: نمای ظاهری بتن که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است
نكته ۴۱۴: مخارج که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است
نكته ۴۱۵: استفاده مجدد ( تکرار) که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است
نكته ۴۱۶: تداركات که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است
نكته‌ ۴۱۷: بهره‌وری که در انتخاب نوع قالب حائز اهمیت است
نكته ۴۱۸: اولویت اهداف ۵ گانه فوق از دید افراد مختلف عبارتند از
نكته ۴۱۹: نكاتی پیرامون طراحی قالب
نكته ۴۲۰: گام‌های اساسی در طراحی قالب عبارتند از
نكته ۴۲۱: لزوم کنترل ایستایی قالب توسط مشاور
نكته ۴۲۲: نكاتی پیرامون هندسه و طرح قالب‌

نكاتی پیرامون معرفی مصالح متداول برای ساخت قالب :

نكته ۴۲۳: مصالح متداول برای ساخت قالب عبارت است از
نكته ۴۲۴: نكاتی پیرامون چوب به عنوان یكی از مصالح متداول برای ساخت قالب
نكته ۴۲۵: چوب در انواع زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد
نكته ۴۲۶: مشخصات مكانیكی الوارهای چوبی
نكته ۴۲۷: تعریف ضریب اصلاح
نكته ۴۲۸: ضریب اصلاح برای تداوم بار
نكته ۴۲۹: نكاتی پیرامون تخته پلای وود
نكته ۴۳۰: نكاتی پیرامون آلومینیوم در صنعت قالب سازی

نكته ۴۳۱: نكاتی پیرامون فایبرگلاس به عنوان مصالحی جهت قالب‌سازی
نكته ۴۳۲: نكاتی پیرامون ساخت قالب از فایبرگلاس
نكته ۴۳۳: نكاتی پیرامون نیمرخ‌های سبك و ورق‌های فولادی
نكته ۴۳۴: بارهایی كه لازم است در طراحی قالب مورد توجه قرار گیرند عبارتند از
نكته ۴۳۵: نكاتی پیرامون بار مرده در طراحی‌ قالبها
نكته ۴۳۶: نكاتی پیرامون بار زنده در طراحی قالبها
نكته ۴۳۷: نكاتی پیرامون وزن بتن و آرماتورها در طراحی قالب‌ها
نكته ۴۳۸: نكاتی پیرامون فشار جانبی بتن در طراحی قالب‌ها
نكته ۴۳۹: عوامل مهمی كه بر فشار جانبی وارد بر قالب تأثیرگذار هستند عبارتند از

نكاتی پیرامون قالب‌های فونداسیون:

نكته ۴۴۰: قالب‌بندی فونداسیون به یكی از روش‌های زیر اجرا می‌گردد
نكته ۴۴۱: نكاتی پیرامون قالب‌بندی فونداسیون با استفاده از بدنه‌ خاكبرداری
نكته ۴۴۲: نكاتی پیرامون قالب‌بندی فونداسیون با استفاده از قالب منفی
نكته ۴۴۳: نكاتی پیرامون قالب‌بندی فونداسیون
نكته ۴۴۴: اجزای اصلی قالب فونداسیون به شرح زیر می‌باشد
نكته ۴۴۵: قالب فونداسیون می‌تواند به یكی از انواع زیر باشد
نكته ۴۴۶: قالب‌های فلزی فونداسیون متشكل از اجزای زیر می‌باشند

نكاتی پیرامون قالب‌های دیوار:

نكته ۴۴۷: تعریف قالب‌های قائم
نكته ۴۴۸: اجزای قالبهای قائم عبارتند از
نكته ۴۴۹: نكات تكمیلی پیرامون اجزای قالبهای قائم
نكته ۴۵۰: انواع قالبهای دیوار عبارتند از
نكته ۴۵۱: نكا

مشخصات کتاب

نویسنده مهندس مصطفی ثمریها
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۰۰
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۶۴۶
لوح فشرده ندارد