محاسب عمران1

انتشارات سرا

برخی از ویژگی ها

 پاسخ تشریحی آزمون های ورود به حرفه مهندسان از ابتدای سال93 تا آزمون شهریور95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

اگرشما هم علاقمند به شرکت دردوره های محاسبات هستید میتوانید دردوره های سرا شرکت کنید برای اطلاعات بیشتر به سایت سرا مراجعه کنید.

 

 

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهدراین مجموعه کتاب، پاسخ تشریحی آزمون های ورودبه حرفه مهندسان ازابتدای سال93تاآزمون شهریور95ارائه شده اند.ازویژگی های این مجموعه می توان به مواردزیراشاره نمود:

  • پاسخ تشریحی ارائه شده براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان می باشد و ازکتب متفرقه و اظهارنظرهای شخصی و سلیقه ای کاملا پرهیز شده است.
  • دربرخی موارد( ماننداستاندارد 2800 برای آزمون های سال93) که آخرین ویرایش آیین نامه موجودبانسخه ای که درزمان آزمون به عنوان مرجع آزمون ملاک عمل بوده است، تفاوت دارند؛ پس ازحل سوال براساس ویرایش سوم، پاسخ آن براساس آیین نامه جدید ویرایش 4 نیز ارائه شده است و سوالاتی که پاسخ آنها براساس هر دوویرایش 3 و4 یکسان بوده است صرفا براساس ویرایش 4 حل شده اند.
  • سعی شده است هیچ گونه تغییری درصورت اصلی سوال و گزینه ها (حتی درصورت وجوداشکال) ایجادنشود تا ضمن رعایت امانت متقاضیان با شرایط اصلی آزمون آشناشوند.
  • درپیوست کتاب جداول کاربردی به همراه نکاتی درموردنحوه ی محاسبه ی سختی جانبی سازه ها ارائه شده است که معمولا درسوالات مهندسی زلزله و تحلیل سازه کاربردفراوانی دارند.
  • لازم به توضیح است آزمون دوره ی اسفندماه 95 در قالب یک ضمیمه کوتاه به مجموعه حاضر اضافه خواهد شد.
     

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر امیرحسین خلوتی
ناشر انتشارات سرا
تعداد صفحات 290
سال چاپ 1395
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 978-600-97281-0-7
لوح فشرده ندارد