مرجع کامل قوانین و طرح‌ های عمرانی جلد دوم

برخی از ویژگی ها

فهرست مطالب کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم شامل:

قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات

و...

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بله فصل اول ـ كلیات
فصل دوم ـ سازماندهی 
مناقصات
فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

کتاب مرجع کامل قوانین و طرح‌های عمرانی جلد دوم :

امور پیمانکاران

پیشگفتار

قانون برگزاری مناقصات : 

فصل اول ـ كلیات
فصل دوم ـ سازماندهی 
مناقصات
فصل سوم ـ برگزاری مناقصات
فصل چهارم ـ مقررات مناقصات

آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات :

فصل اول ـ كلیات
فصل دوم ـ فرایندها، نقش‌ها و روش‌ها
فصل سوم ـ ارزیابی كیفی پیمانكاران
فصل چهارم ـ ارزیابی كیفی تأمین‌كنندگان

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات :

فصل اول ـ كلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات :

فصل اول ـ كلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات

بخشنامه به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی و تمام مشمولان ذكر شده در بند «ب» ماده (۱‌) قانون برگزاری مناقصات :

آیین‌نامه راهكارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
راهنمای مناقصه
دستورالعمل مجوز ترك تشریفات مناقصه ۱۱۱
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمتهای پیشنهادی در مناقصات یك مرحله‌ای
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
تشخیص صلاحیت و كنترل ظرفیت مشاوران و پیمانكاران
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانكاران برای شركت در مناقصه، ارزیابی كیفی و ارجاع كار ۱۴۵
نصاب معاملات دولتی ۱۳۹۰ ۱۴۷
نصاب معاملات دولتی ۱۳۸۹ ۱۴۸
نصاب معاملات دولتی ۱۳۸۸ ۱۴۹

نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانكاران :

دستورالعمل نحوه ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانكاران به تفكیك فصل‌های فهرست بها
دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی كه برای آنها قیمت پایه تعیین نشده است
دستورالعمل چگونگی دریافت، بررسی و نگهداری اسناد و مدارك پیمان‌های پیمانكاران و قراردادها و گزارشات نتایج مطالعات و خدمات مهندسین مشاور
قرارداد كار معین جهت فعالیت در كارگاه‌ها و شركت‌های راهسازی ـ ساختمانی ـ تأسیساتی
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
دستورالعمل نحوة ارجاع كار تأسیساتی همراه با كار ساختمانی.
دستورالعمل نحوه همكاری پیمانكاران ساختمانی و تأسیساتی و نحوه پرداخت هزینه‌های همكاری
راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تكمیل فرم كار در دست اجرا
اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران (واحدهای ساخت) در استان‌ها

آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران :

تغییر در حوزه تعریف رشته‌های ماده (۶) آئین‌نامه و اصلاح جداول آئین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران مصوب ۴۸۰۱۳/ت ۲۳۵۱ ه‍ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران
وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانكاران طرح و ساخت صنعتی (EPC)
وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانكاران شخصیت حقوقی
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یك
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
حداكثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
نظارت بر طرحهای عمرانی
روش تعدیل قراردادهای پیمانكاری و اصلاح روشهای اجرایی كارهای عمرانی
نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفی (قیمت پایه) در طرحهای عمرانی
انعقاد پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع
ابلاغ موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها

اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها :

دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن‌آلات و سیمان
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر
دستورالعمل نحوة رسیدگی به تخلفات پیمانكاران
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با كشور
فلوچارت گردش كاری پروژه‌های طرح‌های عمرانی با تأمین اعتبار به روش L/C اعتبار اسنادی

مشخصات کتاب

نویسنده محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۳۲۸
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۰۵۷۱
لوح فشرده ندارد