روش‌ های نوین و کاربردی در قرارداد‌ها و مناقصات طرح‌ های عمرانی

برخی از ویژگی ها

فهرست مطالب کتاب روش‌های نوین وکاربردی در قرارداد‌ها و مناقصات طرح‌های عمرانی شامل:

آشنایی با نظام‌های تأمین مالی بر اساس فقه و شریعت اسلامی

مناقصه، مزایده

و...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.کتاب روش‌های نوین وکاربردی در قرارداد‌ها و مناقصات طرح‌های عمرانی :

پیشگفتار

فصل اول / آشنایی با نظام‌های تأمین مالی بر اساس فقه و شریعت اسلامی :

قراردادهای اسلامی در یک نگاه
قرض‌‌الحسنه
وقف
مضاربه
مشارکت
جعاله
مزارعه
مساقات
مرابحه
سلف
سلم
استصناع
فروش اقساطی
اجاره به شرط تملیک
صکوک
انواع صکوک
اواق مرابحه
اوراق رهنی
اوراق مضاربه
اوراق جعاله
اوراق مالکیت دارایی که در آینده ساخته می‌شود
اوراق منفعت
اوراق نماینده سرمایه‌گذاری
اوراق حق‌الامتیاز
اوراق مشارکت
اوراق استصناع
اوراق اجاره
صکوک دولتی
صکوک شرکتی
تفاوت‌ها و ویژگی‌های صکوک اجاره و اوراق قرضه
اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا

فصل دوم / مناقصه، مزایده :

مناقصات
مزایده
مقایسه تطبیقی مناقصه و مزایده
فرآیند کلی انجام مناقصات دو مرحله‌ای
نمونة اسناد و فرمهای ارزیابی کیفی مناقصات دو مرحله‌ای
چک‌لیستهای مستندسازی مناقصات دو مرحله‌ای
چک‌لیستهای مستندسازی مناقصات یک‌مرحله‌ای
چک‌لیستهای مستندسازی مناقصات محدود
چک‌لیستهای مستندسازی ترک تشریفات مناقصه

فصل سوم / مقایسه تطبیقی قراردادهای فهرست بهائی با قراردادهای سرجمع :

فصل چهارم / چک‌لیستهای تفصیلی گزارش توجیه طرح عمرانی :

فصل پنجم / مثال نحوة محاسبة مبلغ مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار

مثال نحوة تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای
مثال نحوة جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی
مثال نحوة جبران آثار تغییر قیمت ارز
پرسش و پاسخهای بخشنامه «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل»

فصل ششم / شرح بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن :

مقایسه تطبیقی پیمان اجرای کارهای راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن با موافقتنامه قراردادهای فهرست بهائی
مقایسه تطبیقی شرایط عمومی پیمان اجرای کارهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن با شرایط عمومی پیمان قراردادهای فهرست بهائی

مشخصات کتاب

نویسنده محمدعلی فرشادفر
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۸۸
سال چاپ ۱۳۹۳
نوبت چاپ اول
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۱۵۵
لوح فشرده ندارد
web site hit counter