مناقصات طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی

برخی از ویژگی ها

فهرست مطالب کتاب مناقصات طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی شامل:

قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات

آیین‌نامه بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات

و...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.فهرست مطالب کتاب مناقصات طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی :

قانون برگزاری مناقصات :

فصل اول – کلیات

فصل دوم – سازماندهی مناقصات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

فصل چهارم – مقررات مناقصات

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات :

فصل اول – کلیات

فصل دوم – نظام مستندسازی مناقصات

فصل سوم – نظام اطلاع‌رسانی مناقصات

آیین‌نامه بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – کلیات

فصل دوم – ضوابط و مقررات

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات :

فصل اول – کلیات

فصل دوم – فرایندها، نقش‌ها و روش‌ها

فصل سوم – ارزیابی کیفی پیمانکاران

فصل چهارم – ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان

آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره :

فصل اول – کلیات

فصل دوم – اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره

فصل سوم – ارزیابی کیفی مشاوران

فصل چهارم – ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

راهنمای مناقصه :

آیین‌نامه ارجاع كار به پیمانكاران

آیین‌نامه معاملات دولتی

فصل اول – نصاب معاملات

فصل دوم – مناقصه

فصل سوم – انعقاد قرارداد

فصل چهارم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت

فصل پنجم – مزایده

فصل ششم – مقررات عمومی

فصل هفتم – ترک مناقصه یا مزایده

آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ها :

فصل اول – نصاب معاملات

فصل دوم – مناقصه

فصل چهارم – ترتیب و تحویل کالا یا خدمت

فصل پنجم – مزایده

فصل ششم – ترک مناقصه یا مزایده یا حراج

فصل هفتم – مقررات عمومی

آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها :

آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی‌موادی از قانون محاسبات عمومی کشور

موادی از قانون محاسبات عمومی

لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت…

پیوست ۱ آییننامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی

پیوست ۲ آیین‌نامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راه آهن

پیوست ۳ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

مشخصات کتاب

نویسنده محمد عظیمی آقداش
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۳۲
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۶۲۵۷۹۷۶
لوح فشرده ندارد
web site hit counter