قوانین و مقررات پروژه های عمرانی

برخی از ویژگی ها

فهرست مطالب کتاب قوانین و مقررات پروژه های عمرانی شامل:

آیین‌نامه معاملات دولتی
آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ها
آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها

و...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.کتاب قوانین و مقررات پروژه های عمرانی :

آیین‌نامه معاملات دولتی
آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ها

آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین…
آییننامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب موضوع ماده ۶۱ قانون‌ …
موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
موادی از قانون محاسبات عمومی
قانون مجازات تبانی در معاملات دو
لتی‌
آییننامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات…
قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵…
قانون برگزاری مناقصات
راهنمای مناقصه
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات
آیین‌نامه بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
آییننامه ارجاع كار به پیمانكاران
آییننامه تعیین برنده مناقصه
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور
پیوست ۱ آیین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی
پیوست ۲ آیین‌نامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راه آهن
پیوست ۳ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

مشخصات کتاب

نویسنده محمد عظیمی آقداش
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۴۸
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ دوم
شابک ۹۷۸۶۰۰۷۰۱۰۰۳۷
لوح فشرده ندارد
web site hit counter