مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی و غیر عمرانی شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی

برخی از ویژگی ها

فهرست مطالب کتاب مقررات مالی و معاملاتی طرح های عمرانی و غیر عمرانی شهرداری‌ها و دستگاههای اجرایی شامل:

آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ ها
آیین‌نامه معاملات دولتی
آیین‌نامه مالی شهرداری‌ ها

و...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.کتاب مقررات مالی و معاملاتی طرحهای عمرانی و غیر عمرانی :

آیین‌‌نامه معاملات شهرداری‌ ها

آیین‌نامه معاملات دولتی
آیین‌نامه مالی شهرداری‌ ها

قانون برگزاری مناقصات
لایحة قانونی راجع به منع مداخلة وزرا و نمایندگان مجلسین…
آیین نامه ارجاع كار به پیمانكاران
آیین‌ نامه تضمین برای معاملات دولتی
آیین نامه تعیین برنده مناقصه
آیین‌ نامه خرید خدمات مشاوره
آیین نامه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب موضوع ماده ۶۱ قانون‌ …
قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی‌
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور
آیین نامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی
موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
موادی از قانون محاسبات عمومی
آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
آیین‌ نامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راه آهن
موافقت‌ نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ ها
دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌ نامه، شرایط عمومی…
اصول كلی و شرایط عمومی ‌قراردادها
موافقت‌ نامه و شرایط عمومی ‌همسان قراردادهای خدمات مشاوره

مشخصات کتاب

نویسنده محمد عظیمی آقداش
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۵۶
سال چاپ ۱۳۹۴
نوبت چاپ اول
شابک ۹۷۸۶۰۰۶۲۵۷۹۸۳
لوح فشرده ندارد
web site hit counter