قرارداد‌های طرح‌ های عمرانی دستگاههای دولتی و غیردولتی

برخی از ویژگی ها

فهرست مطالب کتاب قرارداد‌های طرح‌های عمرانی دستگاههای دولتی و غیردولتی شامل:

موافقت‌ نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ ها

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان ها و مقررات مربوط به آن ها

و...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.فهرست مطالب کتاب قرارداد‌های طرح‌های عمرانی دستگاههای دولتی و غیردولتی شامل:

موافقت‌ نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ ها

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان ها و مقررات مربوط به آن ها

و...

موافقت‌ نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ ها :

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوص پیمان ها و مقررات مربوط به آن ها

اصول كلی و شرایط عمومی ‌قراردادها – الحاقیه شرایط عمومی ‌پیمان :

موافقت‌ نامه و شرایط عمومی‌ همسان قراردادهای خدمات مشاوره :

دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و پیوست های قراردادهای خدمات مشاوره و مقررات مربوط به آن ها

موافقت‌ نامه و شرایط عمومی قرارداد های خدمات نقشه‌ برداری :

دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و پیوست های قراردادهای خدمات نقشه برداری و مقررات مربوط به آن ها

موافقت‌ نامه و شرایط عمومی‌ همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی :

دستور العمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و پیوست های قراردادهای خدمات پژوهشی و مقررات مربوط به آن ها

پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع :

موافقت‌ نامه، پیوست‌ ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ های ... (EPC)

بخش اول – موافقت نامه

بخش دوم – پیوست ها

بخش سوم – شرایط خصوصی

بخش چهارم – موارد مشترک

 

مشخصات کتاب

نویسنده محمد عظیمی آقداش
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۲۴۶
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ اول
شابک ۹۷۸۶۰۰۷۰۱۰۰۱۳
لوح فشرده ندارد