آیین نامه ی طراحی سازه های بتنی و تفسیرACI 318-11

برخی از ویژگی ها

طراحي صحيح سازه هاي بتن آرمه بدون استفاده از يك آيين نامه معتبر و جامع امكان پذير نيست. وجود پيشينة علمي محكم، ارائه تفسير كليه ضوابط، جامع بودن ضوابط براي انواع سازه هاي مهندسي باعث مي شود تا اين آيين نامه به عنوان يك مرجع كامل در كنار مبحث نهم مقررات ملي ساختمان مورد استفاده قرار گيرد.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.طراحي صحيح سازه هاي بتن آرمه بدون استفاده از يك آيين نامه معتبر و جامع امكان پذير نيست. وجود پيشينة علمي محكم، ارائه تفسير كليه ضوابط، جامع بودن ضوابط براي انواع سازه هاي مهندسي باعث مي شود تا اين آيين نامه به عنوان يك مرجع كامل در كنار مبحث نهم مقررات ملي ساختمان مورد استفاده قرار گيرد. متن آيين نامه در دو ستون ارائه شده است. ستون سمت راست مربوط به دستور العمل ها و ستون سمت چپ مربوط به تفسير دستور مورد نظراست. در كنار بندهايي كه نسبت به ويرايش 2008 تغيير يافته است، يك خط قائم كشيده شده است. مترجم تمام سعي خود را بكار گرفته اند تا مجموعه اي كم نقص تقديم خوانندگان كن د. با اين وجود امكان دارد عليرغم تصحیحات و ويرايش هاي مكرر، در برخي از كتاب نواقصي به لحاظ ترجمه فني وجود داشته باشد.

 

مشخصات کتاب

مترجم سید مهدي داودنبی
ناشر علم عمران
تعداد صفحات 778
سال چاپ 1395
نوبت چاپ چاپ دوم
شابک 978-600-5176-18-6
لوح فشرده ندارد