طراحی جداگر لرزه ای در مخازن نفت و گاز

برخی از ویژگی ها

مقابله با پديده زلزله از ديرباز در كانون توجه مهندسان سازه و دست اندركاران پروژه هاي ساختماني و برنامه ريزان عمراني و مديريت توسعه پايدار بوده است. هرچند در بسياري از موارد ايمن سازي تاسيسات و ساز هها در برابر زلزله با بهره گيري از مكانيزم هاي متعارف مقاوم سازي و معيارهاي طراحي محقق م يگردد،

موجود
قابل پرداخت :
20,000
تومانمقابله با پديده زلزله از ديرباز در كانون توجه مهندسان سازه و دست اندركاران پروژه هاي ساختماني و برنامه ريزان عمراني و مديريت توسعه پايدار بوده است. هرچند در بسياري از موارد ايمن سازي تاسيسات و ساز هها در برابر زلزله با بهره گيري از مكانيزم هاي متعارف مقاوم سازي و معيارهاي طراحي محقق م يگردد، ليكن در مواردي نيز مهندس طراح براي ارتقاي سيستم ايمني ناگزير از به كارگيري فرايند جداسازي ساختار بدنه و فونداسيون از طريق عناصر ميراگر انعطاف پذير و نصب جداگ رهاي لرز هاي كارآمد است. امروزه استفاده از اين رويكرد نوين درسازه هاي بلند، پل هاي هوائي و تاسيسات سنگين و بويژه سازه هاي صنعتي فلزي بزرگ مقياس نظير مخازن كروي نفت و گاز از جمله دستاوردهاي مهم در عرصه مهندسي عمران قلمداد مي شود. كتاب حاضر با عنوان " طراحي جداگر لرزه اي در مخازن نفت و گاز" با عنايت به چنين ضرورتي تدوين گرديده و مولف در گام نخست با بررسي دقيق منابع و مراجع علمي و انجام تحقيقات فراگير و هدفمند ضمن پرداختن به نكات اصولي و مباني نظري و فني، چگونگي استفاده از عناصر ميراگر در مقابله با خطرات زلزله و معيارهاي طراحي انواع ساز ههاي جداسازي شده را به تشريح ارائه نموده است. در گام دوم نوشتار، نويسنده با تمركز به جايگاه استفاده از مخازن كروي و پرداختن به مباني نظري بهره گيري از جداگرها در ارتقاي ايمني چنين سازه هائي، عملكرد يك مدل واقعي از منبع كروي تحت بارزلزله را با جزئيات كامل مشاهداتي و محاسباتي و بيان توصيفي و تصويري ب ه عنوان بخشي از كار تحقيقاتي علمي – آزمايشگاهي براي مخاطبين و متخصصين اين عرصه ارائه نموده است. شايسته ذكر است اين كتاب دومين دست آورد مولف در حيطه مهندسي عمران ميباشد كه با هدف نشر دانش مهندسي و انتقال تجارب و ايجاد تعامل با جامعه كارشناسي و دست اندركاران پروژ ه هاي ساختماني توسط نويسنده و پشتيباني شركت مهندسان مشاور آب و عمران فرازانديش به علاقمندان و رهپويان سازندگي كشور تقديم مي گردد. اميد است هرچند گامي كوچك، اقدامي در تعميق ديدگاه هاي پژوهشي و كاربردي مخاطبين گرامي تلقي شود.

مشخصات کتاب

نویسنده رضا بهادري خسروشاهي
ناشر علم عمران
تعداد صفحات 190
سال چاپ 1395
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 978-600-5176-32-2
لوح فشرده ندارد