تحليل استاتيکي و ديناميکي سد هاي خاکي با استفاده از GEO STUDIO

برخی از ویژگی ها

در سال هاي اخير كتاب هاي مختلفي در زمينه ي كاربرد نرم افزار هاي مهندسي عمران به رشته ي تحرير در آمده است كه اغلب اين كتب مربوط به گرايش هاي سازه و زلزله بوده و در آنها كمتر به ساير گرايش هاي عمران پرداخته شده است. آنچه بيش از همه ي موارد در زمينه ي كار با اين نرم افزارها مهم مي نمايد، كاربرد عملي و درك صحيح از خروجي هاي نرم افزارها است و...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.در سال هاي اخير كتاب هاي مختلفي در زمينه ي كاربرد نرم افزار هاي مهندسي عمران به رشته ي تحرير در آمده است كه اغلب اين كتب مربوط به گرايش هاي سازه و زلزله بوده و در آنها كمتر به ساير گرايش هاي عمران پرداخته شده است. آنچه بيش از همه ي موارد در زمينه ي كار با اين نرم افزارها مهم مي نمايد، كاربرد عملي و درك صحيح از خروجي هاي نرم افزارها است در مجموعه ي حاضر بر آن شديم با انجام هفت پروژه ي كاربردي در زمينه ي تحليل تنش - كرنش، حركت آب در خاك ، آناليز پايداري شيب ها و آناليز ديناميكي سد هاي خاكي همگن و ناهمگن، با استفاده از چهار برنامه ي SIGMA/W، SEEP/W، QUAKE/W، SLOPE/W، ازنرم افزار GeoStudio، ضمن معرفي كامل اين نرم افزار بصورت كاربردي، تحليل صحيحي از كليه ي مراحل انجام اين پروژه ها داشته باشيم.

نرم افراز Geostudio از جمله برنامه هاي ژئوتكنيكي مبتني بر المان هاي محدود(Finite Elements) بوده و از طريق آن مي توان آناليزهايي از قبيل تنش- كرنش، جريان، تراوش، پايداري شيب ها، آناليز ديناميكي و همچنين شرايط افت سريع را بررسي كرد . اين نرم افزار شامل قسمت هاي SIGMA/W براي آناليز تنش - كرنش، SEEP/W براي آناليز جريان و تراوش ،SLOPE/W براي آناليز پايداري شيب، QUAKE/W براي آناليز ديناميكي ، TEMP/W براي آناليز توزيع دما در خاك CTRAN/W براي آناليز توزيع آلاينده ها در خاك و VADOSE/W براي آناليز اثر شرايط محيطي (از قبيل خورشيد، گياهان، بارش و ... ) بر خاك است. قابل توجه است كه در نسخه ي 2007 اين برنامه، آناليز AIR/W اضافه شده كه مربوط به مدل سازي جريان هوا است. لازم به ذكر است كه كليه قسمت هاي اين نرم افزار به غير از SLOPE/W از روش المان محدود استفاده مي كنند و تنها در اين بخش از نرم افزار، روش هاي ترسيمي بكار گرفته شده است. به منظور آشنايي هرچه بيشتر كاربران با نسخه هاي رايج، پروژه هاي مذكور با استفاده از نسخه هاي 2004 و2007 اين برنامه اجرا شده است. چهار پروژه ي اول اين كتاب با استفاده از نسخه ي 2004 اين برنامه و سه پروژه ي بعد ي با استفاده از نسخه ي 2007 انجا م گرفته است. همچنين در هر يك از اين پروژه ها، سعي شده است به بخشي از قابليت هاي نرم افزار پرداخته شده و از تكرار بيان اين قابليت ها در فصول ديگر خودداري شده است.از آنجا كه جامعه ي مهندسين كمتر با اين نرم افزار آشنايي دارند، اين مجموعه به عنوان اولين مجموعه ي آموزشي در اين زمينه، با بياني ساده و روشن، كمك شاياني به يادگيري آن، و تحليل بسياري از مفاهيم و مسائل موجود در حيطه ي مهندسي عمران (گرايش هاي مهندسي ژئوتكنيك، مهندسي زلزله و سازه هاي هيدروليكي) و مهندسي معدن به شيو ه ي نرم افزاري مي كند.

مشخصات کتاب

نویسنده امين جواهري - پاک نيت
ناشر علم عمران
سال چاپ 1395
نوبت چاپ سوم
web site hit counter