دستیار مهندس مشاور(درامورنظارت، پیمان ورسیدگی)

برخی از ویژگی ها

امورپیمان و رسیدگی در هر پروژه ای شامل نظارت و کنترل رعایت قوانین، مقررات،آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری و نافذ در جریان گردش کار آن پروژه در ساخت و تحویل است و انجام این امور در پروژه ها معمولا به عهده مهندس مشاوری است که مسئولیت نظارت عالیه و کارگاهی پروژه را عهده دار شده است.

 

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.امورپیمان و رسیدگی در هر پروژه ای شامل نظارت و کنترل رعایت قوانین، مقررات،آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری و نافذ در جریان گردش کار آن پروژه در ساخت و تحویل است و انجام این امور در پروژه ها معمولا به عهده مهندس مشاوری است که مسئولیت نظارت عالیه و کارگاهی پروژه را عهده دار شده است.

دراین کتاب ارتباط شرح خدمات و وظایف مهندس مشاور در دوره ساخت و تحویل پروژه ها با مفاد شرایط عمومی پیمان های ساخت و نحوه انجام خدمات نظارت و رسیدگی با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های جاری گردآوری و گردش کار مربوط به آنها به شکل فلوچارت و به صورت گام به گام نشان داده شده است.

این کتاب راهنمایی است برای مدیران و کارشناسان کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکار، به ویژه مدیران و کارشناسان جوان مشغول به کار در صنعت احداث که در زمینه مدیریت، نظارت و امور پیمان و رسیدگی پروژه ها فعالیت می کنند.

 

فهرست مطالب

 فصل 1    برگزاري مناقصه انتخاب پيمانكار    1

1.1          تعاريف    2

1.2          انواع مناقصات    2

1.3          فرآيند مناقصه    3

1.4          قرارداد پيمانكار    7

1.5          حق‌الزحمه برگزاري مناقصه    7

 فصل 2    نظارت بر اجراي كار در دوره ساخت، تحويل و تضمين    11

2.1          تعريف نظارت    12

2.2          قرارداد نظارت    12

2.3          نظارت عاليه    13

2.4          نظارت كارگاهي    14

2.5          عوامل نظارت كارگاهي    14

2.6          سابقه كار    15

2.7          سازمان انجام خدمات نظارت    15

2.8          خدمات عمومي نظارت    18

2.9          حق الزحمه خدمات نظارت    73

 فصل 3     ارتباطات    81

3.1          مقدمه    82

3.2          پايه‌ريزي روابط    82

3.3          كارفرماي دولتي    82

3.4          كارفرماي بخش خصوصي    83

3.5          روابط با كاركنان كارفرما    84

3.6          رابطه با پيمانكاران و تأمين‌كنندگان    85

3.7          مكاتبات    85

3.8          پيام‌هاي الكترونيكي    86

3.9          جلسات    87

3.10        گزارشات فني    88

 فصل 4    پيوست (نمونه فرم‌هاي مورد استفاده در نظارت و امور پيمان و رسيدگي)    89

 

مشخصات کتاب

نویسنده وحید جعفری تاشان
ناشر تهران: فدک ایساتیس
تعداد صفحات 109
سال چاپ 1395
نوبت چاپ اول
شابک 978-600-160-269-6