منابع پایه 3 عمران (اجرا)

انتشارات سرا

برخی از ویژگی ها

پکیج آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا) شامل منابع آزمون نظام مهندسی با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

موجود
قابل پرداخت :
291,000
تومانپکیج آزمون نظام مهندسی عمران (اجرا) شامل 22جلد کتاب می باشدکه درجدول زیر میتوانید این کتابها رو مشاهده کنید.

موادآزمون ورود به حرفه مهندسان

سال ویرایش

قیمت (تومان)

1

مبحث دوم (نظامات اداری)

۱۳۸۴

9000

2

مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)

۱۳۹۵

11500

3

مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان)

۱۳۹6

7500

4

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)

۱۳۹6

15000

5

مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)

1392 8,000
6

مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)

1392

6000
7

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي(

1392

6000

8

مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)

ويرايش چهارم (۱۳۹۲)

18000

9

مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)

1392

16000

10

مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)

1392

6000

11

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)

۱۳۹۲

6000

12

مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها

۱۳۹۵

11000

13

مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي

1396

11000

14

مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي

۱۳۹6

11000

15

مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي

۱۳۸۹

7500

16

مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)

1396

6500

17

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي)

۱۳۸۹

9000

18

مبحث بيستم (علائم و تابلوها)

1396 9000
19

مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)

۱۳۹۲

6000

20

قانون كار

۱۳۹۵

7000

21

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)

۱۳۹۰

35000

  ساختمان بنایی 1397 35000
22 شرح و درس آزمون های نظام مهندسی مبحث هفتم پی و پی سازی و مکانیک خاک 1396 21000
23 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان
1390
8000
استیکر 5000
مجموع 291000
 
web site hit counter