اجرای میخ گذاری و مهاربندی در گودها

برخی از ویژگی ها

باتوجه به گسترش روزافزون استفاده از روش های میخگذاری و مهاربندی در پایدارسازی گودها در نواحی درون شهری به دلیل مزایای متعددی چون اشغال کمتر فضای گود در قیاس با روش های سنتی و در نتیجه اجرای ساده تر سازه به دلیل قدرت مانور بیشتر در فضای کارگاه حین اجرا احساس نیاز به کتابی اجرایی و فنی دیده می شد لذا به منظور معرفی بیشتر این روش ها کتاب پیش رو نگاشته شد.

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهباتوجه به گسترش روزافزون استفاده از روش های میخگذاری و مهاربندی در پایدارسازی گودها در نواحی درون شهری به دلیل مزایای متعددی چون اشغال کمتر فضای گود در قیاس با روش های سنتی و در نتیجه اجرای ساده تر سازه به دلیل قدرت مانور بیشتر در فضای کارگاه حین اجرا احساس نیاز به کتابی اجرایی و فنی دیده می شد لذا به منظور معرفی بیشتر این روش ها کتاب پیش رو نگاشته شد.در این کتاب همه ی موارد متنابه اجرایی که در کارگاه های پایدار سازی گود به روش میخگذاری و مهاربندی دیده می شود مطرح شده ودر خصوص جزئیات اجرایی آنها بحث شده است. همچنین با توجه به اینکه چندی است استفاده از روش اجرای بالا به پایین به منظور پایدارسازی گود در ایران آغاز شده به منظور آشنایی بیشتر این روش در پایان کتاب با ارائه ی مفاهیم اصلی و همچنین مطالعه ی موردی یک پروژه به معرفی این روش پرداخته ایم.

هدف نگارنده پوشش مطالب به صورت کاملا اجرایی و در قالب تصاویر متعدد و گویاست به گونه ای که تا حد امکان فضای کارگاه به درون کتاب منتقل شود. به این منظور ارائه ی تصاویر کاملا رنگی در دستور کار قرار گرفت تا به منظور درک بهتر مخاطب راهگشا باشد.از آنجایی که این کتاب می تواند برای دوره های ارتقاء پایه نظارت و اجرای مهندسین قابل استفاده باشد بعد از هر بحث تعدادی سؤال چهارگزینه ای تحت عنوان خودآزمایی طرح شده است و پاسخ این سؤالات در انتهای کتاب ارائه شده است.
 


     آشنایی با مراحل گام به گام روش اجرای ميخگذاري و مهاربندی    
      موارد کاربرد ميخگذاري و مهاربندی
خودآزمایی

 پنل برداری
 مش‌بندی
 نصب زهکش
 اجرای شاتکریت
       لوله‌های زهکش 
خودآزمایی            
       حفاری گمانه        
       افت میله‌ی حفاری          
        حفاری و برخورد به انباره‌ی فاضلاب همسایه          
      کاشت میخ و تزریق گمانه‌          
       بافتن رشته‌ها         
        مرکزانداز          
خودآزمایی              
        مجموعه‌ی تزریق          
        پیش‌تنیدگی رشته‌ها از طریق آزمایش کشش          
        نحوه‌ی قرائت تغييرشكل رشته حین پیش‌تنیدگی          
        معیار پذیرش کشش رشته‌ها          
        نکاتی در مورد تزریق          
خودآزمایی              
        تزریق تحکیمی         
         حفار لوله‌گذار          
       میله‌ی خودحفار          
        تفاوت شمع نگهدار و تیر نگهدار         
         بالشتک بتنی        
         مشخصات رمپ          
         انجام آزمایش شاتکریت          
خودآزمایی              
         مش‌بندی در کنج        درجه         
         فضای خالی در وجه دیوار          
         کُنج محدب          
         تاسیسات شهری          
          بازبینی تغييرشكلهای گود          
        تغييرشكل مجاز بالای گود         
         آیا مبنای طراحی ميخگذاري دائمی است؟           
          تک میلگردها           
          خرد کردن سنگهای بزرگ           
          تخلیه‌ی آب از دیواره‌ی گود           
خودآزمایی               
          آشنایی با ضوابط کاربردی طراحی      
              پدیده‌ی کمان‌زدگی در خاک         
خودآزمایی            
          آب‌‌بندی کردن گود          
          زمین غشاء          
          GCL           
        
اجرای زمین غشاء           
         اجرای GCL           
خودآزمایی               
          آشنایی با روش اجرای بالا به پایین           
          مطالعه‌ی موردی: استفاده از روش بالا به پایین در پایدارسازی گود (پروژه‌ی میرداماد)           
خودآزمایی               
          پاسخ خودآزمایی‌ها           
مراجع           

مشخصات کتاب

نویسنده سید محمد شعاری شعار
ناشر تهران: فدک ایساتیس
سال چاپ 1396
نوبت چاپ اول
شابک 978-600-160-279-5