فصلنامه ساخت و ساختمان

برخی از ویژگی ها

این مجموعه شامل:

آتش سوزی در ساختمان، چالش ها، راهکارها

گزارشی از نشست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله درباره حادثه پلاسکو

و...

موجود
قابل پرداخت :
10,000
توماناین مجموعه شامل:

آتش سوزی در ساختمان، چالش ها، راهکارها

گزارشی از نشست پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله درباره حادثه پلاسکو

روش های حفاظت سازه ها در برابر حریق

لزوم به کارگیریBIM در پروژه های عمرانی

معرفی انواع سقف های ساختمانی

مبانی محاسباتی سیستم های سقف

مدل سازی انواع سقف در نرم افزارTekla Structures

سایت سازایران:http://mag.saziran.com  

مشخصات کتاب

سال چاپ زمستان 1395
نوبت چاپ سال اول
web site hit counter