کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی مبحث هفتم پی و پی سازی و مکانیک خاک

برخی از ویژگی ها

کتاب حاضر به منظور آمادگی مهندسین عزیز برای آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت، اجرا و همینطور آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه نگاشته شده است. بخش اول کتاب شامل سه فصل است که به شرح و تدریس مهندسی پی و نکات مهم مکانیک خاک می پردازد و بخش دوم کتاب شامل 6 فصل می باشد که در آن بندهای مهم مبحث 7 مطرح شده است.

اگر شما هم علاقمند به شرکت دردوره های نظام مهندسی هستید، برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت سرا مراجعه نمایید.

 

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.کتاب حاضر به منظور آمادگی مهندسین عزیز برای آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت، اجرا و همینطور آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه نگاشته شده است. بخش اول کتاب شامل سه فصل است که به شرح و تدریس مهندسی پی و نکات مهم مکانیک خاک می پردازد و بخش دوم کتاب شامل 6 فصل می باشد که در آن بندهای مهم مبحث 7 مطرح شده است. سپس تفسیر بندهای مهم آیین نامه ارائه شده و در آخر سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت واجرا پوشش داده شده است. بخش اول کتاب صرفا برای داوطلبین آزمون محاسبات و بخش دوم برای داوطلبین آزمون محاسبات، نظارت و اجرا قابل استفاده خواهدبود.

در بخش اول که به تدریس مهندسی پی پرداخته شده، تمام تلاش مؤلف جهت انتقال مفاهیم پایه ای به مخاطب بوده است لذا سعی شده نکات به گونه ای تشریح شود که با خواندن این کتاب احساس حضور در کلاس برای مخاطب ایجاد شود. در فصل اول این بخش، پی های سطحی شرح داده شده است که مهمترین بخش مهندسی پی در آزمون محاسبات می باشد، سپس به دیوار حائل تحت فشار جانبی پرداخته شده و در فصل سوم شمع ها(پی های عمیق) پوشش داده شده است. با توجه به اینکه مؤلف سابقه تدریس چندین ساله در کلاسهای آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت و اجرا را دارد مباحث مطرح شده در این کتاب شامل نکاتی می باشد که طی سالیان در این کلاسها به تشریح آنها پرداخته است. بخش دوم کتاب براساس بندهای مهم مبحث 7 مقررات ملی ساختمان و آزمون های نظام مهندسی نظارت، اجرا و محاسبات نگاشته شده و تفسیر بندهای مهم آیین نامه برای اولین بار جزء نکات برجسته این بخش است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر سؤالات آزمون محاسبات تنها براساس درس مهندسی پی طرح شده است لذا کتاب بر مبنای مهندسی پی نگاشته شده اما نکات مهمی که از مکانیک خاک در درک مفاهیم مهندسی پی راهگشا می باشد در جای جای کتاب ارائه شده است.

این مجموعه شامل مباحثی هم چون:

شرح و درس مهندسی پی و مکانیک خاک به صورت روان

ارائه نکات مهم و کلیدی مطالب درسی آزمون نظام مهندسی

تفسیر جامع مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

تشریح کامل مفاهیم پایه ای مهندسی پی و مکانیک خاک

حل مثالهای تألیفی متعدد مبتنی بر سؤالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ کاملا تشریحی تست های آزمون های ادوار گذشته

بخش اول: پی‌و‌پی سازی
فصل اول پي‌هاي سطحي


۱- نشست خاک
حباب تنش
محاسبه نشست آني
۱) پي سطحي
۲) پي عميق (شمع)
۳) پي نيمه‌عميق
۲- آشنايي با پي‌هاي سطحي
۳- کنترل فشار خاک زير پي
پي صلب و پي انعطاف‌پذير
نحوه محاسبه فشار خاک زير پي
طراحي ابعاد پي با کنترل تنش زير پي
۴- کنترل لغزش پي
۵- تنش موثر
بررسي کمي (عددي) کاهش تراز آب
بررسي کيفي (مفهومي) کاهش تراز آب
۶- روانگرايي
ظرفيت باربري نهايي پي با خروج از مرکزيت
۷- ظرفيت باربري نهايي پي‌هاي سطحي
ظرفيت باربري نهايي پي با بار مايل
۸- تاثير تراز آب زيرزميني بر ظرفيت باربري
۹- ظرفيت باربري مجاز پي
محاسبه مدول عکس‌العمل بستر
۱۰- پي سطحي در بالاي شيب
پي سطحي بر روي زمين شيبدار
۱۱- چهار بحث اجرايي
طراحي پي مرکب مستطيلي شکل
۱۲- تکمله
خروج از مرکزيت دومحوره


فصل دوم ديوار حائل و محاسبه فشار جانبي
۱- مقدمه
۲- محاسبه فشار جانبي در حالت محرک
۳- محاسبه فشار محرک وارد بر ديوار با
بررسي کيفي(مفهومي)
بررسي کمي (عددي)
محاسبه ضريب اطمينان ديوار در برابر واژگوني
۴- اثر فشار سربار
۵- محاسبه فشار جانبي محرک وارد بر ديوار
بررسي مفهومي (کيفي)
۶- محاسبه فشار جانبي حالت محرک در
بررسي کمی (عددي)
بررسي کيفي (مفهومي)
بررسي کمي (عددي)
۷- عمق خودايستا
۸- فشار جانبي خاک خشک در حالت‌ سکون
۹- فشار جانبي خاک اشباع در حالت سکون
۱۰- محاسبه فشار مقاوم خاک
۱۱- مقايسه ضرايب فشار جانبي
طراحي ديوارهاي حائل T شکل (طره‌اي)
۱۲- تکمله
محاسبه نيروي جانبي محرک وارد بر ديوار


فصل سوم پي‌هاي ‌عميق (شمع‌)
۱- مقدمه
۲- کاربردهاي متداول شمع‌ها
۳- روش‌هاي اجراي شمع
۴- اصطکاک منفي
ظرفيت باربري مجاز شمع
محاسبه ظرفيت باربري نهايي شمع
۵- ظرفيت باربري نهايي شمع در رس‌هاي
۶- محاسبه ظرفيت کششي شمع
۷- ظرفيت باربري نهايي شمع در خاک‌هاي
۸- راندمان (بازدهي) گروه شمع
نيروي هر شمع در گروه شمع


بخش دوم: تفسیر مبحث هفتم
فصل اول کلیات
۷-۱-۳- تعاريف
۷-۱-۳-۱- تنش مؤثر
۷-۱-۳-۲- پي
۷-۱-۳-۳- خاکريزي مهندسي
۷-۱-۳-۷- گمانه
۷-۱-۳-۹- زمين مناسب
۷-۱-۳-۱۰- لايه‌بندي پيچيده
۷-۱-۳-۱۱- ساختمان‌هاي با اهميت کم


فصل دوم شناسايي ژئوتکنيکي زمین
۷-۲-۲- شرايط نياز به انجام عمليات شناسايي
۷-۲-۲-۱- در صورتي که تمام شرايط
۷-۲-۳- شناسايي‌ها
۷-۲-۳-۴- اقدامات زير براي تعيين فاصله
۷-۲-۳-۵- عمق گمانه‌ها
۷-۲-۴- حفاري و نمونه برداري خاک
۷-۲-۴-۴- روش‌هاي حفاري گمانه


فصل سوم گودبرداري و پایش
۷-۳-۲- آماده سازي و تسطيح
۷-۳-۲-۳- چنانچه ميزان خاک نباتي
۷-۳-۲-۴- اگر تسطيح اراضي با خاکريزي
۷-۳-۲-۵- تخمين نشست خاکريزي
۷-۳-۲-۶- احداث سازه‌هاي سنگين
۷-۳-۳- گودبرداري
۷-۳-۳-۱- بر اثر گودبرداري در زمين
۷-۳-۳-۲- به منظور پايدارسازي ديواره
۷-۳-۳-۴- ارزيابي خطر گود به
۷-۳-۳-۵- تحليل پايداري گود
۷-۳-۴- پايش و کنترل
۷-۳-۴-۱- اهداف ابزارگذاري و پايش
۷-۳-۴-۵- تناوب اندازه‌گيري‌ها در پايش
۷-۳-۴-۶- مسئوليت طراحي، اجرا و


فصل چهارم پي‌هاي سطحی
۷-۴-۲- ملاحظات طراحي پي‌هاي سطحي
۷-۴-۴- نشست مجاز
۷-۴-۴-۱- مقادير مجاز اوليه براي نشست
۷-۴-۵- روش‌هاي طراحي پي سطحي
۷-۴-۵-۱- روش تنش مجاز
۷-۴-۵-۲- روش حالات حدي
۷-۴-۵-۳- ملاحظات لرزه‌اي در طراحي
۷-۴-۶- پي‌هاي انعطاف‌پذير
۷-۴-۶-۱- براي تحليل پي‌هاي 
۷-۴-۶-۲- براي تحليل سازه پي
۷-۴-۶-۳- براي تحليل دقيق نشست پي
۷-۴-۷- ملاحظات اجرايي پي‌هاي سطحي
۷-۴-۷-۱- انتخاب موقعيت و عمق پي


فصل پنجم سازه‌هاي نگهبان
۷-۵-۲- انواع سازه‌هاي نگهبان
۷-۵-۲-۱- ديوارهاي با عملکرد وزني
۷-۵-۲-۲- ديوارهاي سپرگونه
۷-۵-۲-۳- خاک مسلح
۷-۵-۲-۴- ميل مهاري و ميخکوبي
۷-۵-۲-۵- ديوار زيرزمين
۷-۵-۳- پايداري انواع سازه‌هاي نگهبان
۷-۵-۳-۱- حالت‌هاي حدي ديوارهايي
۷-۵-۳-۲- حالت‌هاي حدي
۷-۵-۴-۲- تعيين فشار خاک در
۷-۵-۴- فشار خاک
۷-۵-۴-۳- تعيين فشار خاک در پشت ديوار
۷-۵-۵- روش‌هاي طراحي سازه‌هاي نگهبان
۷-۵-۵-۱- تنش مجاز
۷-۵-۵-۲- روش حالات حدي
۷-۵-۶- مهاربندي
۷-۵-۶-۱-کليات
۷-۵-۶-۲- طراحي مهارها
۷-۵-۶-۳- آزمايش مهارها
۷-۵-۷- خاکريز پشت ديوار
۷-۵-۸- زهکشي و آب‌بندي ديوارها
۷-۵-۸-۱- اگر فشار هيدرواستاتيکي
۷-۵-۸-۲- ديوارهاي زيرزمين


فصل ششم پي‌هاي عمیق
۷-۶-۲- مباني طراحي پي‌هاي عميق
۷-۶-۳- بارهاي طراحي
۷-۶-۴- شمع تحت بار محوري
۷-۶-۴-۳- شمع‌هاي کششي
۷-۶-۵- شمع‌هاي تحت بار جانبي
۷-۶-۵-۱- ظرفيت باربري جانبي
۷-۶-۵-۲- تغييرمکان جانبي
۷-۶-۶- گروه شمع
۷-۶-۶-۱- ظرفيت باربري گروه شمع
۷-۶-۶-۲- نشست گروه شمع نشست
۷-۶-۶-۳- تحليل نيروها در گروه شمع
۷-۶-۶-۴- طراحي گروه شمع
۷-۶-۷- بار مجاز طراحي شمع‌ها
۷-۶-۷-۱- روش تنش مجاز
۷-۶-۷-۲- روش حالت حدي
۷-۶-۸- آزمايش‌هاي بارگذاري شمع
۷-۶-۸-۱- آزمايش‌هاي بارگذاري استاتيکي
۷-۶-۸-۲- آزمايش‌هاي بارگذاري ديناميکي
۷-۶-۸-۳- شمع‌هاي آزمايشي
۷-۶-۸-۴- شمع‌هاي اصلي
۷-۶-۱۰- ملاحظات ساخت و اجراي شمع
۷-۶-۱۰-۵- براي ارزيابي کيفيت شمع‌هاي

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر سید محمد شعاری شعار
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ 1396
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 978-600-168-357-2
web site hit counter