بسته آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران-صلاحیت محاسبات

برخی از ویژگی ها

این بسته جامع شامل موارد ذیل می باشد:

-کتاب محاسب1

-کتاب محاسب 2

-کتاب ساختمان های بنایی

 

محاسب عمران1

 پاسخ تشریحی آزمون های ورود به حرفه مهندسان از ابتدای سال93 تا آزمون شهریور95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان اگرشما هم علاقمند.....

این کتاب جزو پکیج بوده ولی در حال حاضر موجود نمی باشد.

محاسب عمران2

 کتاب محاسب 2 شامل پاسخ تشریحی سؤالات آزمون اسفندماه 95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی می.....

این کتاب جزو پکیج بوده ولی در حال حاضر موجود نمی باشد.

ساختمان های بنایی(ویرایش جدید)

ساختمان های بنایی بهمراه نکات مهم سایر مباحث وبیش از 400 تست تألیفی ویژه آزمون های ورود به حرفه مهندسان و کاردان های فنی کارشناس رسمی.....

کتاب شرح و درس آزمون های نظام مهندسی مبحث هفتم پی و پی سازی و مکانیک خاک

کتاب حاضر به منظور آمادگی مهندسین عزیز برای آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت، اجرا و همینطور آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه.....

موجود
قابل پرداخت :
95,000
توماندراین مجموعه کتاب، پاسخ تشریحی آزمون های ورودبه حرفه مهندسان ازابتدای سال93 تاآزمون شهریور95ارائه شده اند.ازویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیراشاره نمود:

پاسخ تشریحی ارائه شده براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان می باشد و ازکتب متفرقه و اظهارنظرهای شخصی و سلیقه ای کاملا پرهیز شده است.
دربرخی موارد( ماننداستاندارد 2800 برای آزمون های سال93) که آخرین ویرایش آیین نامه موجودبانسخه ای که درزمان آزمون به عنوان مرجع آزمون ملاک عمل بوده است، تفاوت دارند؛ پس ازحل سوال براساس ویرایش سوم، پاسخ آن براساس آیین نامه جدید ویرایش 4 نیز ارائه شده است و سوالاتی که پاسخ آنها براساس هر دوویرایش 3 و4 یکسان بوده است صرفا براساس ویرایش 4 حل شده اند.
سعی شده است هیچ گونه تغییری درصورت اصلی سوال و گزینه ها (حتی درصورت وجوداشکال) ایجادنشود تا ضمن رعایت امانت متقاضیان با شرایط اصلی آزمون آشناشوند.
درپیوست کتاب جداول کاربردی به همراه نکاتی درموردنحوه ی محاسبه ی سختی جانبی سازه ها ارائه شده است که معمولا درسوالات مهندسی زلزله و تحلیل سازه کاربردفراوانی دارند.

نویسنده:دکتر امیرحسین خلوتی (مدرس انحصاری مباحث زلزله و بارگذاری آزمون های ورود به حرفه نظام مهندسی و کارشناسی رسمی در موسسه سرا )

 

کتاب محاسب2 شامل پاسخ تشریحی سؤالات آزمون اسفندماه 95 براساس آخرین ویرایش مقرارت ملی می باشد.

نویسنده:دکتر امیرحسین خلوتی(مدرس انحصاری مباحث زلزله و بارگذاری آزمون های ورود به حرفه نظام مهندسی و کارشناسی رسمی در موسسه سرا )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراین مجموعه ازکتاب، نکات مهم وپرکاربردکه متقاضیان آزمون های ورودبه حرفه و کارشناسی رسمی دررشته های مختلف نیازدارند، ارائه شده است.ازویژگی های کتاب های مکمل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

بزرگ ترین مزیت این کتاب ها پرهیز از ارائه مطالب حجیم و غیرضروری می باشدکه اثری جز سردرگمی و اتلاف وقت متقاضیان این آزمون ها ندارد.دربرخی منابع کمک آموزشی موجود، باهدف ارائه مطالب به صورت کامل و جامع، حجم بسیار زیادی از مطالب که بعضی از آنها برای آزمون ها واقعا ضروری نمی باشد، ارائه شده اند که با توجه به زمان محدود متقاضیان عملا قابل استفاده نبوده و به سایر مطالب اصلی نیز لطمه می زنند.

مدرسان که با توجه به زمان محدود متقاضیان عملا قابل استفاده نبوده و به سایر مطالب اصلی نیز لطمه می زنند. مدرسان با تجربه ی موسسه سرا، نکات مهم و سوالات پر تکرار را پس ازبررسی جامع سوالات و براساس اشکالات غالب و رایج مشاهده شده درتدریس بالغ بر1000دوره آموزشی درطی 16 سال، انتخاب و در این کتاب ها گنجانده اند.
این مجموعه کتاب ها، مکمل اصلی کلاس های موسسه سرامی باشد و به عنوان یک کتاب کار در کنار کلاس درسی، اثربخشی به مراتب بیشتری خواهند داشت وفلسفه ی انتخاب نام مکمل برای این مجموعه، دقیقا همین مسئله بوده است.
دراین مجموعه برای هر مبحث از مقررات ملی ساختمان درکنار سوالات آزمون های دوره گذشته، سوالات تالیفی متعددی طراحی و ارائه شده اند که نکات مهم مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب این تست ها مرور خواهندشد.
منبع اصلی در تالیف این مجموعه آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان است و ازکتب متفرقه و از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه ای کاملا پرهیز شده است.
به همراه نکات مهم سایر مباحث و بیش از 400 تست تألیفی
دراین کتاب خلاصه درس و تست های پرکاربرد مباحث زیر ارائه شده است:

مبحث سوم: حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق

مبحث پنجم: مصالح و فرآورده های ساختمانی

مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

مبحث یازدهم: اجرای صنعتی ساختمان ها

مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث بیست ویکم: پدافند غیرعامل

مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

شرایط عمومی پیمان

نویسنده:دکتر امیرحسین خلوتی(مدرس انحصاری مباحث زلزله و بارگذاری آزمون های ورود به حرفه نظام مهندسی و کارشناسی رسمی در موسسه سرا ) , مهندس امیرعلی خلوتی(مدرس انحصاری مباحث نظارت و اجرا آزمون های ورود به حرفه نظام مهندسی و کارشناسی رسمی در موسسه سرا )

کتاب حاضر به منظور آمادگی مهندسین عزیز برای آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت، اجرا و همینطور آزمون کارشناس رسمی دادگستری و قوه قضائیه نگاشته شده است. بخش اول کتاب شامل سه فصل است که به شرح و تدریس مهندسی پی و نکات مهم مکانیک خاک می پردازد و بخش دوم کتاب شامل 6 فصل می باشد که در آن بندهای مهم مبحث 7 مطرح شده است. سپس تفسیر بندهای مهم آیین نامه ارائه شده و در آخر سؤالات آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت واجرا پوشش داده شده است. بخش اول کتاب صرفا برای داوطلبین آزمون محاسبات و بخش دوم برای داوطلبین آزمون محاسبات، نظارت و اجرا قابل استفاده خواهدبود.

در بخش اول که به تدریس مهندسی پی پرداخته شده، تمام تلاش مؤلف جهت انتقال مفاهیم پایه ای به مخاطب بوده است لذا سعی شده نکات به گونه ای تشریح شود که با خواندن این کتاب احساس حضور در کلاس برای مخاطب ایجاد شود.

در فصل اول این بخش، پی های سطحی شرح داده شده است که مهمترین بخش مهندسی پی در آزمون محاسبات می باشد، سپس به دیوار حائل تحت فشار جانبی پرداخته شده و در فصل سوم شمع ها(پی های عمیق) پوشش داده شده است.

با توجه به اینکه مؤلف سابقه تدریس چندین ساله در کلاسهای آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات، نظارت و اجرا را دارد مباحث مطرح شده در این کتاب شامل نکاتی می باشد که طی سالیان در این کلاسها به تشریح آنها پرداخته است.

بخش دوم کتاب براساس بندهای مهم مبحث 7 مقررات ملی ساختمان و آزمون های نظام مهندسی نظارت، اجرا و محاسبات نگاشته شده و تفسیر بندهای مهم آیین نامه برای اولین بار جزء نکات برجسته این بخش است. با توجه به اینکه در چند سال اخیر سؤالات آزمون محاسبات تنها براساس درس مهندسی پی طرح شده است لذا کتاب بر مبنای مهندسی پی نگاشته شده اما نکات مهمی که از مکانیک خاک در درک مفاهیم مهندسی پی راهگشا می باشد در جای جای کتاب ارائه شده است.

این مجموعه شامل مباحثی هم چون:

شرح و درس مهندسی پی و مکانیک خاک به صورت روان

ارائه نکات مهم و کلیدی مطالب درسی آزمون نظام مهندسی

تفسیر جامع مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

تشریح کامل مفاهیم پایه ای مهندسی پی و مکانیک خاک

حل مثالهای تألیفی متعدد مبتنی بر سؤالات آزمون نظام مهندسی

پاسخ کاملا تشریحی تست های آزمون های ادوار گذشته

نویسنده:دکتر سید محمد شعاری شعار(مدرس مبحث خاک و پی آزمون های ورود به حرفه نظام مهندسی و کارشناسی رسمی در موسسه سرا )

موسسه سرا به عنوان مرکز آموزشی تخصصی در زمینه دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان، با توجه به استقبال داوطلبان اقدام به برگزاری آزمون آزمایشی پایه ۳ صلاحیت نظارت نموده است.

از جمله مزایای این آزمون می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- امکان شرکت در آزمون برای داوطلبان خارج از تهران
- طراحی سوالات توسط اساتید مجرب گروه آموزشی دکتر خلوتی
- طراحی سوالات براساس آخرین ویرایش مباحث و آئین‌نامه‌ها
- ارائه پاسخنامه تشریحی

web site hit counter