آيين نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران(نشريه 234)

برخی از ویژگی ها

این نشریه با عنوان آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران برای طراحی و اجرای روسازی آسفالتی راه های کشور براساس تجربیات داخلی، بازخوردهای اخذ شده از آیین نامه و مدارک معتبر بین المللی، تدوین شده است. رعایت کامل مفاد این نشریه توسط دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در اجرای طرح های عمرانی کشور الزامی است.

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهاستفاده از ضوابط، معیارها و استاندارها در مراحل تهیه طرح، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرح های عمزانی به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، کیفیت طراحی و اجرا(عمرمفید) و هزینه های نگهداری و بهره برداری، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. نظام فنی و اجرایی کشور به کارگیری معیارها، استاندارها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز  توجه لازم به هزینه های نگهداری از طرح ها را مورد تآکید جدی قرار داده است.بنا بر مفاد ماده 23 قانون برنامه و بودجه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آئین نامه ها و استانداردهای موردنیاز طرح های عمرانی کشور می باشد. با توجه به تنوع و گستردگی طرح های عمرانی، طی سالهای اخیر سعی شده است در تهیه و تدوین این گونه مدارک علمی از مراکز تحقیقاتی و توان فنی دستگاه های اجرایی ذیربط استفاده شود. ازاین رو در بازنگری نشریه حاضر، موسسه قیر و آسفالت ایران ضمن هماهنگی با دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عهده دار این مهم گردید.

یکی از مهمترین مسایل موجود در طراحی و اجرای راه های کشور عدم توجه کافی به ضوابط و معیارهای طراحی روسازی و یا استفاده ترکیبی از ضوابط و معیارها، با مآخذ گوناگون بوده است که موجب کاهش کیفیت و عمر مفید جاده ها و در نتیجه اتلاف سرمایه های ملی نیز شده است.مجموعه ی حاضر در برگیرنده ضوابط و معیارهای طراحی روسازی راه های آسفالتی است که با استفاده از آئین نامه ها، مبانی و معیارها و توصیه های فنی بین المللی و تجارب راهسازی کشور تهیه شده است.

این نشریه شامل 263 صفحه میباشد که در تابستان سال ۹۰ ابلاغ شده است و در آن به مباحث زیر پرداخته شده است :

فصل اول : کلیات

 • تعریف
 • هدف از روسازی
 • عملکرد روسازی
 • لایه های روسازی و خواص کلی آن
 • و …

فصل دوم : بستر روسازی

 • تعریف
 • آماده سازی بستر روسازی راه
 • تراکم بستر روسازی راه
 • مقاومت خاک بستر روسازی راه
 • و …

فصل سوم : زیراساس

 • تعریف
 • عملکرد زیراساس در روسازی
 • و …

فصل چهارم : اساس

 • تعریف
 • عملکرد اساس در روسازی
 • انواع اساس
 • و …

فصل پنجم : قیر در راهسازی

 • انواع قیر
 • ساختار شیمیایی قیرهای نفتی
 • انواع قیرهای نفتی مصرفی در راهسازی
 • و …

فصل ششم : اندودهای نفوذی و سطحی

 • عملکرد اندودها
 • مواد قیری
 • انتخاب قیر مناسب
 • و …

فصل هفتم : آسفالت های حفاظتی

 • دامنه کاربرد
 • انواع آسفالت های حفاظتی
 • آسفالت های سطحی یک یا چند لای های
 • و …

فصل هشتم : آسفالت سرد

فصل نهم : آسفالت گرم

فصل دهم : ترافیک

فصل یازدهم : طرح روسازی راه

فصل دوازدهم : بهسازی و روکش آسفالت

فصل سیزدهم : آسفالت ماستیک درشت دانه

 

مشخصات کتاب

ناشر سازمان برنامه وبودجه کشور
تعداد صفحات 263
شابک 978-964-179-420-2
نوبت چاپ چاپ پنجم
سال چاپ 1395