مهاربندی های واگرا

برخی از ویژگی ها

این کتاب بر اساس آخرین ویرایش مبحث دهم و آیین نامه 2800 ویرایش چهارم قابل استفاده برای:

  • درس طراحی سازه های فولادی مقطع کارشناسی مهندسی عمران
  • درس فولاد پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  • و...
ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.کتاب مهاربند‌های واگرا :

فصل اول: رفتار سازه ها :

۱-۱مقدمه
۱-۲پاسخ الاستیک و طیف پاسخ
۱-۳پاسخ غیرالاستیک (غیرارتجاعی) و کاهش نیروهای طراحی
۱-۴اهمیت ضریب شکل پذیری
۱-۵طراحی در برابر زلزله براساس آیین نامه های زلزله
۱-۶مفاهیم ضریب عملکرد (ضریب رفتار) سازه
۱-۷محاسبه ضریب رفتار به روش یوانگ
۱-۸عوامل موثر بر ضریب رفتار
ضریب اضافه مقاومت
ضریب کاهش در اثر شکل پذیری
فرمول بندی ضریب رفتار۱-۹تحلیل غیرخطی سازه
۱-۱۰ساده سازی منحنی پاسخ کلی سازه ها
۱-۱۱سختی و مقاومت جانبی
۱-۱۲تفاوت بار باد و زلزله

فصل دوم: قاب های مهاربندی شده واگرا(EBF) :

۲-۱مقدمه
۲-۲رفتار کلی و مکانیزم پلاستیک
۲-۳فلسفه طراحی
۲-۴رفتار تیر پیوند
۲-۵-۱طول بحرانی برای تسلیم برشی
۲-۵-۲طبقه بندی تیر پیوند و ظرفیت آن
۲-۵-۳سخت كننده های عرضی تیر پیوند
۲-۵-۴سخت كننده های انتهایی
۲-۵-۵سخت كننده های میانی
۲-۶تاثیر نیروی محوری
۲-۷تاثیر دال بتنی بر روی تیر پیوند
۲-۸اضافه مقاومت تیر پیوند
۲-۹سختی و مقاومت جانبی EBF
۲-۹-۱سختی الاستیک
۲-۹-۲دوران تیر پیوند
۲-۱۰طراحی شكل پذیر
۲-۱۱طراحی اعضا خارج از تیر پیوند
۲-۱۲اتصالات
۲-۱۲-۱اتصال مهاربند به تیر
۲-۱۲-۲اتصال تیر به ستون
الف)مقاومت تیر پیوند برشی
کنترل تیر
الف)بررسی فشردگی
ب)مقاومت تیر پیوند
بازبینی تیر پیوند
تیرخارج از پیوند
مهارجانبی تیر پیوند
سخت كننده های تیر پیوند
سخت كننده های انتهایی
سخت كننده میانی
طراحی مهاربند
طراحی ستون
طراحی ستون طبقه اول
فرض اولیه
اتصال مهاربند
کنترل تنش ویتمور
اتصال به تیر
اتصال به ستون
۲-۱۳ تاثیر بارثقلی
الف)مقاومت تیر پیوند برشی
کنترل تیر
الف)بررسی فشردگی
ب)مقاومت تیر پیوند
۲-۱۴ استفاده از مهاربندهای BRBدر قاب های مهاربندی شده واگرا
۲-۱۴-۱معرفی مهاربند BRB
۲-۱۴-۲ ترکیب سیستم BRB و EBF
۲-۱۵ مهاربندهای واگرا با تیر پیوند قابل تعویض

فصل سوم مهاربندواگرا با لینك قایم برشی :

۳-۱ مقدمه
۳-۲ نگاهی مختصر بر پیشینه تحقیقات لینک قایم برشی
۳-۳ مهاربند واگرا با جفت لینک قایم برشی
۳-۴ ضوابط طراحی
الف) سختی
ب) کنترل دوران تیر پیوند
پ) فواصل سخت كننده ها
ج) طراحی لینک قایم برشی
چ) کنترل ضریب اضافه مقاومت
ح) تیر خارج از پیوند
خ) مهارجانبی تیر پیوند
۳-۵ مثال طراحی
کنترل تیر
الف) بررسی فشردگی
ب) مقاومت تیر پیوند
کنترل ضریب اضافه مقاومت
طراحی سخت كننده جان لینک قایم برشی
سخت كننده های تیر پیوند
بازبینی تیر پیوند
طراحی تیر طبقه اول
طراحی مهاربند
طراحی مهاربند طبقه پنجم (بام)
طراحی مهاربند طبقه چهارم
طراحی مهاربند طبقه سوم
طراحی مهاربند طبقه دوم
طراحی مهاربند طبقه اول
کنترل سختی
اتصال مهاربند
اتصال قطری مهاربندی به لینک قایم برشی
محاسبه L1
کنترل تنش ویتمور
محاسبه Lx
طراحی ورق اتصال مهاربند به تیر- ستون
اتصال مهاربند به ورق اتصال

فصل چهارم: قاب های مهاربندی شده واگرای مركب :

۴-۱کلیات رفتاری
۴-۲مهاربند واگرا با تیر پیوند قایم در قاب های بتن آرمه
۴-۳ضوابط طراحی
الف)محاسبه و کنترل تغییر شکل ها
ب)کنترل دوران تیر پیوند
پ)فواصل سخت کننده ها
۴-۴جفت لینک قایم برشی در قاب بتن آرمه
توزیع نیرو بین قاب و مهاربند
طراحی اعضا
کنترل تیر طبقه
الف)بررسی فشردگی
ب)کنترل ضریب اضافه مقاومت
طراحی مهاربند
طراحی مهاربند طبقه پنجم (بام)
طراحی مهاربند طبقه چهارم
سخت کننده های تیر پیوند
طراحی قاب خمشی بتنی
لنگرتیر
برش تیر
۴-۵تیر پیوند افقی بین دو دیوار برشی بتنی
۳-۲مهاربند واگرا با لینک قایم مرکب
استفاده از پانل برشی قاب آرمه

فصل پنجم: تحلیل و طراحی ساختمان دارای مهاربند واگرا با Etabs-2013 :

کتاب مهاربند‌های واگرا

بارگذاری سازه
بارگذاری ثقلی
باردیوارها
جزییات راه پله
خلاصه بارگذاری مرده و زنده
بار زلزله
راه اندازی برنامه
ایجاد هندسه مدل و ترسیم اجزا
ترسیم خطوط شبکه
ترسیم ستون ها
ترسیم تیرها
ترسیم مهاربندها
ترسیم کف ها
انتقال تیر پاگرد نیم طبقه
تعریف مشخصات
مصالح
معرفی مقاطع تیر
مقاطع ستون

و...

مشخصات کتاب

نویسنده عباس اکبرپور
ناشر انتشارات نوآور
تعداد صفحات 176
سال چاپ 1395
نوبت چاپ چاپ دوم
شابک 9786001682346
لوح فشرده ندارد
web site hit counter