کتابهای محاسب عمران

برخی از ویژگی ها

 پاسخ تشریحی آزمون های ورود به حرفه مهندسان از ابتدای سال93 تا آزمون اسفند95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

اگرشما هم علاقمندبه شرکت دردوره های محاسبات هستید میتوانید دردوره های سرا شرکت کنید برای اطلاعات بیشتر به سایت سرا مراجعه کنید.

 

محاسب عمران1

 پاسخ تشریحی آزمون های ورود به حرفه مهندسان از ابتدای سال93 تا آزمون شهریور95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان اگرشما هم علاقمند.....

محاسب عمران2

 کتاب محاسب 2 شامل پاسخ تشریحی سؤالات آزمون اسفندماه 95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی می.....

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهدراین مجموعه کتاب(2جلد)، پاسخ تشریحی آزمون های ورودبه حرفه مهندسان ازابتدای سال93تاآزمون اسفند95ارائه شده اند.ازویژگی های این مجموعه می توان به مواردزیراشاره نمود:

  • پاسخ تشریحی ارائه شده براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان می باشد و ازکتب متفرقه و اظهارنظرهای شخصی و سلیقه ای کاملا پرهیز شده است.
  • دربرخی موارد( ماننداستاندارد 2800 برای آزمون های سال93) که آخرین ویرایش آیین نامه موجودبانسخه ای که درزمان آزمون به عنوان مرجع آزمون ملاک عمل بوده است، تفاوت دارند؛ پس ازحل سوال براساس ویرایش سوم، پاسخ آن براساس آیین نامه جدید ویرایش 4 نیز ارائه شده است و سوالاتی که پاسخ آنها براساس هر دوویرایش 3 و4 یکسان بوده است صرفا براساس ویرایش 4 حل شده اند.
  • سعی شده است هیچ گونه تغییری درصورت اصلی سوال و گزینه ها (حتی درصورت وجوداشکال) ایجادنشود تا ضمن رعایت امانت متقاضیان با شرایط اصلی آزمون آشناشوند.
  • درپیوست کتاب جداول کاربردی به همراه نکاتی درموردنحوه ی محاسبه ی سختی جانبی سازه ها ارائه شده است که معمولا درسوالات مهندسی زلزله و تحلیل سازه کاربردفراوانی دارند.

              

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر امیرحسین خلوتی
ناشر انتشارات سرا
سال چاپ ۱۳۹۵-۱۳۹۶
نوبت چاپ اول
لوح فشرده ندارد