کتابهای ناظر عمران

انتشارات سرا

برخی از ویژگی ها

 پاسخ تشریحی آزمون های ورود به حرفه مهندسان از ابتدای سال93 تا آزمون اسفند95 براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان

موجود
قابل پرداخت :
38,000
توماندراین مجموعه کتاب، پاسخ تشریحی آزمونهای ورود به حرفه مهندسان از ابتدای سال 93 به بعد ارائه شده اند.از ویژگی های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • پاسخ تشریحی ارائه شده براساس آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان می باشد و از کتب متفرقه و اظهارنظرهای شخصی و سلیقه ای کاملا پرهیز شده است.
  • درمواردی که آخرین ویرایش آیین نامه موجود با نسخه ای که در زمان آزمون به عنوان مرجع آزمون ملاک عمل بوده است تفاوت دارند مانند استاندارد 2800برای آزمون های سال 93،  پس از حل سوال براساس آیین نامه قبلی پاسخ آن براساس آیین نامه جدید نیز ارائه شده است.
  • سعی شده است هیچ گونه تغییری درصورت اصلی سوال و گزینه ها (حتی درصورت وجوداشکال) ایجادنشود تا ضمن رعایت امانت متقاضیان با شرایط اصلی آزمون آشنا شوند.
  • و...

                          

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر امیرحسین خلوتی
ناشر انتشارات سرا
سال چاپ 1395-1396
نوبت چاپ اول
لوح فشرده ندارد
web site hit counter