راهنمای مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی(جلددوم)

برخی از ویژگی ها

جلد دوم راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان(صرفه جویی در مصرف انرژی)، که اختصاص به"جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی جداره های پوسته خارجی ساختمان" دارد، با هدف کمک به مهندسین در طراحی و اجرای ساختمان ها و همچنین استفاده دانشجویان و سایر علاقه مندان تهیه شده است.

موجود
قابل پرداخت :
30,000
تومانوزارت راه و شهرسازی به استناد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374، تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان راکه بخشی از مدارک فنی ساختمانی لازم الجرا محسوب می شوند و شامل ضوابط حداقل برای طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان هاست را بر عهده دارد.جلد دوم راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان(صرفه جویی در مصرف انرژی)، که اختصاص به"جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی جداره های پوسته خارجی ساختمان" دارد، با هدف کمک به مهندسین در طراحی و اجرای ساختمان ها و همچنین استفاده دانشجویان و سایر علاقه مندان تهیه شده است. امید است با ارائه اطلاعات تکمیلی موردنیاز، زمینه هر چه بهتر اجرایی شدن این مبحث در ساخت و ساز کشور، بیش از پیش فراهم گردد.

شایان ذکر است جلد حاضر ناقض مطالب مطرح شده در جلد اول راهنمای مبحث 19(ویرایش سال 92) نمی باشد. در ضمن، یادآوری این نکته ضروری است که این راهنما لازم الاجرا محسوب نمی گردد و جایگزین مقررات ملی ساختمان نیز نمی باشد.

مشخصات کتاب

نوبت چاپ چاپ اول
سال چاپ 1396
شابک 978-600-113-161-5
web site hit counter