کتاب طراحی کاربردی و آیین‌نامه ای سازه‌های فولادی

برخی از ویژگی ها

این کتاب شامل مجموعه ای کامل از تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی است که در آن روند کامل محاسبات ار مرحله ای تهیه نقشه های معماری تا تهیه نقشه های احرایی دنبال شده است. هدف از تالیف این کتاب ارتباط بین مفاهیم تیوری و نرم افزاری و آموزش اصولی طراحی دستی و نرم افزاری بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان است.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.این کتاب شامل مجموعه ای کامل از تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی است که در آن روند کامل محاسبات ار مرحله ای تهیه نقشه های معماری تا تهیه نقشه های احرایی دنبال شده است. هدف از تالیف این کتاب ارتباط بین مفاهیم تیوری و نرم افزاری و آموزش اصولی طراحی دستی و نرم افزاری بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان است. در این کتاب به بیان نکات فنی, آیین نامه ای و اجرایی در قالب یک پروژه ساختمانی با بیانی ساده پرداخته شده است. مهم ترین عناوین مورد بررسی در این کتاب عبارتند از:

• ارایه نکات فنی در پیکربندی اولیه ساختمان
• بارگذاری دقیق دستی برای بارهای ثقلی و جانبی با ارایه جزییات کامل بر اساس مبحث ششم
• تحلیل تقریبی سازه برای بارهای ثقلی و جانبی
• مدل سازی سازه در نرم افزارETABS9.7.1
• ارایه نکات فنی و کاربردی در مدل سازی با نرم افزار ETABS
• طراحی دستی و گام به گام استصالات بر اساس آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
• کنترل ضوابط لرزه ای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان به صورت دستی و نرم افزاری
• ترسیم نقشه های اجرایی با رعایت استاندارهای نقشه کشی با استفاده از نرم افزار ابر سازه

کتاب طراحی کاربردی و آیین‌نامه ای سازه‌های فولادی :

عنوان

فصل اول: مروری بر ملاحظات طراحی :

۱-۱ مقدمه
۱-۲ ملاحظات ژئوتکنیکی
۱-۳ ملاحظات معماری
۱-۳-۱ پیکر¬بندی در پلان ساختمان .
۱-۳-۲ پیکر¬بندی در ارتفاع ساختمان
۱-۴ ملاحظات سازه¬ای
۱-۵ مسیر انتقال بار
۱-۶ سیستم¬های باربر جانبی متداول
۱-۶-۱ سیستم قاب¬های مهاربندی شده
۱-۶-۱-۱ قاب¬های مهاربندی شده همگرا
۱-۶-۱-۲ قاب¬های مهاربندی شده واگرا
۱-۶-۲ سیستم قاب¬ خمشی
۱-۶-۳ سیستم دوگانه یا ترکیبی
۱-۷ کنترل نقشه¬های معماری
۱-۷-۱ کنترل ابعاد کلی پلان سازه و رقوم ارتفاعی
۱-۷-۲ بررسی همجواری ساختمان
۱-۷-۳ موقعیت بازشوها و ورودی¬ها در طبقات مختلف
۱-۷-۴ کنترل ستون¬گذاری
۱-۸ انتخاب سیستم سازه‌ای
۱-۹ جانمایی مهاربندها در ساختمان
۱-۱۰ خلاصه¬ی فصل

فصل دوم: بارهای وارد بر ساختمان :

۲-۱ مقدمه
۲-۲- مشخصات كلی ساختمان
۲-۳ بارگذاری
۲-۳-۱ بارگذاری ثقلی
۲-۳-۱-۱ بارهای مرده
۲-۳-۱-۲ بار زنده
۲-۳-۱-۳ بار برف
۲-۳-۲ بار جانبی
۲-۳-۲-۱ بار باد
۲-۳-۲-۲ بارهای جانبی ناشی از زلزله
۲-۳-۳ سایر بارهای وارد بر ساختمان
۲-۳-۳-۱ فشار خاک و آب
۲-۳-۳-۲ بارهای محیطی یا خود کرنشی
۲-۴ خلاصه فصل

فصل سوم: تحلیل تقریبی سازه :

۳-۱ مقدمه
۳-۲ تحلیل تقریبی قاب‎ها برای بارهای ثقلی
۳-۲-۱ تحلیل تقریبی قاب‎های خمشی برای بارهای ثقلی
۳-۲-۲ تحلیل تقریبی قاب‎های مهاربندی برای بار ثقلی
۳-۳ تحلیل تقریبی قاب‎ها برای بارهای جانبی
۳-۳-۱ تحلیل تقریبی قاب‎های خمشی برای بارهای جانبی
۳-۳-۲ تحلیل تقریبی قاب‎های مهاربندی شده برای بارهای جانبی
۳-۴ خلاصه فصل

فصل چهارم: مدل¬سازی با نرم¬افزار ETABS :

۴-۱ مقدمه
۴-۲ مقدمات مدل¬سازی
۴-۳ بررسی منوهای نرم¬افزار
۴-۳-۱ منوی Define
۴-۳-۲ هندسه سازی مدل (Draw)
۴-۳-۳ منوی Assign
۴-۳-۴ منوی تحلیل (Analysis)
۴-۳-۵ تنظیم پارامترهای طراحی ساختمان¬های فولادی
۴-۴ کنترل ضوابط لرزه¬ای مبحث دهم در نرم¬افزار
۴-۴-۱ شکل¬پذیری
۴-۴-۲ ترکیب‌های بار زلزله‌ی تشدید یافته
۴-۴-۳ کنترل ترکیب¬های بار تشدید یافته برای ستون¬ها در نرم¬افزار ETABS
۴-۵ کنترل اثرات تعامد
۴-۶ کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات

فصل پنجم: طراحی اعضا و اتصالات و کنترل ضوابط لرزه¬ای :

۵-۱ مقدمه
۵-۲ طراحی اتصالات
۵-۲-۱ طراحی اتصالات مفصلی (ساده)
۵-۲-۱-۱ اتصال ساده تیر با نبشی جان
۵-۲-۱-۲ اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن
۵-۲-۱-۳ اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده
۵-۲-۲ طراحی اتصالات خمشی
۵-۲-۳ طراحی اتصالات مهاربند
۵-۲-۴ طراحی اتصال پای ستون
۵-۳ طراحی و کنترل اعضای سازه¬ای
۵-۳-۱ طراحی سقف مرکب (مختلط)
۵-۳-۲ طراحی ستون
۵-۳-۳ طراحی اعضای قطری مهاربند
۵-۳-۴ طراحی تیرها

فصل ششم: نقشه¬های اجرایی :

۶-۱ مقدمه
۶-۲ معرفی نرم¬افزار ابرسازه
۶-۳ نقشه¬های اجرایی ساختمان مورد بررسی

مشخصات کتاب

نویسنده مرتضی رئیسی دهکردی
ناشر انتشارات نوآور
تعداد صفحات 460
سال چاپ 1396
نوبت چاپ چاپ دوم
شابک 978-600-168-116-5