مجوعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

برخی از ویژگی ها

مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شامل موارد زیر می باشد:

  • برخی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  • عناوین طرح های توسعه و عمران تا پایان سال 1395
  • قوانین و آئین نامه های معماری و شهرسازی ملاک عمل
ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شامل موارد زیر می باشد:

  • برخی از مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  • عناوین طرح های توسعه و عمران تا پایان سال 1395
  • قوانین و آئین نامه های معماری و شهرسازی ملاک عمل

از زمان به وجود آمدن اولین مقررات در حوزه معماری و شهرسازی به صورت مدون در دوره پهلوی اول، تاکنون بیش از 80 سال می گذرد. از تصویب این قانون(قانون احداث و توسعه معابر و خیابان ها) تا تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قوانین و مقرراتی بنا بر اقتضا و بستر زمان توسط دستگاه های مختلف مصوب گردید. با ایجاد وزارت آبادانی و مسکن در سال 1342 و متعاقب آن تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی ایران با نگرش اعتلای هنر معماری و ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، تمرکز این مقررات از دریچه شورای عالی صورت گرفت چنانکه تا حدود زیادی این حوزه متولی خود را شناخته و به انسجام و چارچوب مناسبی رسید. پس از تأسیس شورای عالی هم تلاش های فراوانی صورت گرفته تا قوانین و مقررات در این حوزه یکدست و منسجم تر شوند اما گستردگی و پویا بودن این حوزه نیازمند اصلاحات و تغییرات پویاست چه در مواردی مقررات همپوشانی دارند و در مواردی دیگر نیاز به وجود مقررات دیده می شود، که به نظر می رسد این امر نیازمند نگاه همگانی از جمله متخصصین و حرفه مندان در این حوزه تخصصی است.

انتشار کتاب ضوابط و مقررات مورد عمل شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به سبب سهولت دسترسی جامعه معمار و شهرساز ایران به آن ضوابط و مقررات تهیه شده است، از دهه هفتاد تاکنون چندین بار تجدید چاپ و بازنگری شده است. در این مجلد نیز سعی بر آن شده است تا مطابق نظرات و پیشنهادات اصلاحی استفاده کنندگان، علاوه بر اصلاخ مجلد قبلی مهمترین و پرکاربردترین قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی به نسخه قبل افزوده گردد. امید آن می رود تا پس از این نیز استفاده کنندگان از کتاب نظرات اصلاحی خود را جهت بهبود کیفی و کمی کتاب مذکور متذکر شوند. آنچه پیش روست حاصل تلاش همکاران بنده چه در گذشته و چه اکنون در معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی است که شایسته تقدیر است.

مشخصات کتاب

ناشر دانشگاه تهران
سال چاپ 1396
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 978-964-7588-76-8