کاربرد استاندارد 2800 ویرایش چهارم در ETABSچاپ دوم

برخی از ویژگی ها

این اثر با هدف معرفی ضوابط و مقررات مربوط به طراحی سازه‌های ساختمانی بر اساس ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰، بررسی مفاهیم مرتبط و ارائه روش­های کاربرد آن در نرم­افزار ETABS تالیف شده است. مهم­ترین مسائلی که در این کتاب ارائه شده عبارتند از: بررسی رفتار دینامیکی سازه­های ساختمانی، شرح مسائل مرتبط با پیکربندی ساختمان­ها مانند تعیین سختی و مقاومت طبقات، معرفی ضرایب عملکرد لرزه­ای،و...

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.این اثر با هدف معرفی ضوابط و مقررات مربوط به طراحی سازه‌های ساختمانی بر اساس ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰، بررسی مفاهیم مرتبط و ارائه روش­های کاربرد آن در نرم­افزار ETABS تالیف شده است. مهم­ترین مسائلی که در این کتاب ارائه شده عبارتند از: بررسی رفتار دینامیکی سازه­های ساختمانی، شرح مسائل مرتبط با پیکربندی ساختمان­ها مانند تعیین سختی و مقاومت طبقات، معرفی ضرایب عملکرد لرزه­ای، شرح کاربردی روش­های استاتیکی معادل، طیفی و تاریخچه زمانی، ضرایب ترک‌‌خوردگی در سازه­های بتنی، کنترل تغییرمکان­های جانبی و اثرات P-Δ، مولفه قائم و اثرات همزمان زلزله در راستاهای مختلف، مدل­سازی و طراحی دیافراگم­ها و ضوابط لرزه‌ای خاص (طراحی سازه برای زلزله سطح بهره‌برداری، طراحی سیستم­های دوگانه، تعیین تراز پایه، تنظیمات پارامترهای لرزه‌ای در نرم‌‌افزار ETABS و ...). همچنین در این کتاب، روش‌های درنظرگیری اندرکنش خاک – سازه و تحلیل غیرخطی سازه­ها بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ارائه شده و کاربرد آن در نرم­ افزار ETABS مورد بررسی قرار گرفته است. 

web site hit counter