مشخصات فنی عمومی راه (تجدیدنظر دوم)

برخی از ویژگی ها

بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، مورد تآکید قرار گرفته است.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و ارتقاء کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، مورد تآکید قرار گرفته است.

نشریه 101 با عنوان«مشخصات فنی عمومی راه» به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طرح و اجرای پروژه های راه سازی کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضات اقلیمی کشور، در سال 1364 توسط وزارت برنامه و بودجه وقت ابلاغ شد.

مشخصات کتاب

ناشر سازمان برنامه و بودجه کشور
نوبت چاپ چاپ سوم-1395
شابک 978-964-179-547-6
web site hit counter