راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه PMBOK GUIDE

برخی از ویژگی ها

راهنمای پیکرۀ دانش مدیریت پروژه به‌طورگسترده‌ای به‌عنوان یک مرجع جامع در میان شیوه‌های کارآمد مدیریت پروژه به شمار می‌آید. این استاندارد، توسط مدیران پروژه، برای مدیران پروژه تدوین شده است و همین موضوع استاندارد را به محصولی واقعی از جامعۀ مدیریت پروژه و ابزاری ضروری برای همۀ فعالان این حوزه تبدیل کرده است.

اگرشما هم علاقمندبه شرکت دردوره ی Microsoft Project هستید، برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت عمران سرا مراجعه کنید.

موجود
قابل پرداخت :
78,000
توماندربارۀ نسخۀ ششم برای اولین‌بار، ویرایش ششم راهنمای پیکرۀ دانش مدیریت پروژه، دربرگیرندۀ راهنمایی برای استفاده از شیوه‌های مناسب مدیریت پروژه در محیط‌های چابک و انطباق‌پذیر است. افزوده شدن این دانش جدید، استاندارد حاضر را به یکی از قوی‌ترین و متنوع‌ترین منابع برای فعالان مدیریت پروژۀ امروزین تبدیل می‌کند. هر بخش (یا حوزۀ دانش) از این راهنما، اکنون دارای چهار بخش مقدماتی است: مفاهیم کلیدی؛ روندها و شیوه‌های نوپا؛ ملاحظات مربوط به سفارشی‌سازی؛ و ملاحظاتی برای محیط‌های چابک و انطباق‌پذیر. ویرایش ششم همچنین، تأکید بیشتری بر جنبه‌های دانش استراتژیک و کسب‌وکار مدیریت پروژه داشته و در سه فصل اول خود به اسناد کسب‌وکار مدیریت پروژه پرداخته است. این ویرایش، شامل بخش جدیدی پیرامون نقش مدیران پروژه است که به مثلث نبوغ مؤسسۀ مدیریت پروژه (PMI Talent Triangle®) و مجموعۀ مهارت‌هایی که سازمان‌ها در پی دستیابی به آنها هستند، می‌پردازد، مجموعۀ مهارت‌هایی که مدیریت پروژه، رهبری، مدیریت استراتژیک و مدیریت کسب‌وکار را رقابتی‌تر و فنی‌تر می‌سازند.