طراحي لرزه اي و اجراي اجزاي غيرسازه اي معماري

برخی از ویژگی ها

به استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش چهارم، استاندارد ۲۸۰۰، با عنوان "طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری" که توسط این وزارت‌خانه  - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - و با راهبردی معاونت مسکن و ساختمان تدوین شده و مراحل تصویب را گذرانده است، به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

موجود
قابل پرداخت :
20,000
تومانبه استناد ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش چهارم، استاندارد ۲۸۰۰، با عنوان "طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری" که توسط این وزارت‌خانه  - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - و با راهبردی معاونت مسکن و ساختمان تدوین شده و مراحل تصویب را گذرانده است، به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

از این رو شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان‌ها و صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان می‌بایست این ضوابط را رعایت و اجرا نمایند.

مشخصات کتاب

ناشر مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سال چاپ 1398
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 9786001132186