تشریح و طراحی کامل سؤالات آزمون های نظام مهندسی معماری طراحی

برخی از ویژگی ها

دراین کتاب، متقاضیان آزمون طراحی معماری می توانند نقشه های مورد تأیید نظام مهندسی و فرآیند طراحی آزمون های سال های گذشته را بررسی نمایند. آزمون های سال های گذشته از سال 1387 تا آخرین آزمون مطرح شده در اینجا قرار گرفته است که شامل طراحی ساختمان های مجزا و منفصل درسال 1387 و طراحی ساختمان های ردیفی و متصل از سال 1388 تاکنون است. همچنین زمین های طراحی که مورد سؤال بوده از تنوع نسبی برخوردار بوده و کاربری های مختلف غیرمسکونی را نیز شامل شده است.

 

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.درچاپ های جدید(چاپ هفتم به بعد) کتاب تشریح و طراحی کامل آزمون های طراحی معماری نظام مهندسی، سعی شده است علاوه بر انطباق نقشه ها با منابع آزمون طراحی معماری و بخصوص کتاب مبانی طراحی معماری، روش طراحی شیبراه، روش محاسبه ی سرگیری ها و نظام سازه ای بررسی شود.پر واضح است که در طراحی معماری، سازه و نظم سازه ای نقش بسیار پررنگی در بهینه کردن فضاها، چه از نظر عملکردی و چه از نظر اقتصادی دارد.

دراین کتاب، متقاضیان آزمون طراحی معماری می توانند نقشه های مورد تأیید نظام مهندسی و فرآیند طراحی آزمون های سال های گذشته را بررسی نمایند. آزمون های سال های گذشته از سال 1387 تا آخرین آزمون مطرح شده در اینجا قرار گرفته است که شامل طراحی ساختمان های مجزا و منفصل درسال 1387 و طراحی ساختمان های ردیفی و متصل از سال 1388 تاکنون است. همچنین زمین های طراحی که مورد سؤال بوده از تنوع نسبی برخوردار بوده و کاربری های مختلف غیرمسکونی را نیز شامل شده است.

از آزمون شهریور1395، سؤال طراحی به دوبخش 42 نمره ای و 8نمره ای تقسیم بندی شده است. بخش نخست شامل طراحی معماری آپارتمان مسکونی با طبقه ی همکف مسکونی یا غیرمسکونی(اداری یا تجاری و...) و بخش دوم شامل طراحی سقف شیبدار یا ترسیم جزئیات بوده که ممکن است در سال های پیش رو، سؤال بخش دوم شامل تغییرات بیشتری نیز شود.

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری طراحی

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری طراحی : کتاب تشریح و طراحی کامل سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معماری طراحی

 

فهرست مطالب :

تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی اسفند ۱۳۸۷

تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی اسفند ۱۳۸۸
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی اسفند ۱۳۸۹
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی آذر ۱۳۹۰
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی شهریور ۱۳۹۱
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی اسفند ۱۳۹۱
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی اردیبهشت ۱۳۹۲
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی خرداد ۱۳۹۳
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی آبان ۱۳۹۳
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی مرداد ۱۳۹۴
تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی بهمن ۱۳۹۴

تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی شهریور ۱۳۹۵

تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی اسفند ۱۳۹۵

تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی مهر ۱۳۹۶

تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی اردیبهشت ۱۳۹۷

تشریح و طراحی آزمون معماری طراحی بهمن۱۳۹۷

مشخصات کتاب

نویسنده مهدی دریانی
ناشر انتشارات نوآور
سال چاپ 1398
نوبت چاپ چاپ هفتم
شابک 9786001683046