راهنمای بتن ریزی در هوای گرم

برخی از ویژگی ها

توجه به ضوابط اجرایی درسازه های بتنی اهمیت فراوانی دارد. گرچه سوگیری علاقه دانشجویان مهندسی عمران در دانشگاه های کشور، بیشتر به سمت محاسبات و طراحی است لیکن باید دانست که رفتارموفق یک سازه بتنی در هر شرایطی، به میزان زیادی وابسته به کیفیت اجرا بوده؛این مهم، شایسته توجه فراوان است. با این دیدگاه، ترجمه یکی از نشریات معتبرانجمن بتن آمریکا در موضوع مهم بتن ریزی در هوای گرم به پیشگاه جامعه فنی کشور تقدیم می گردد.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.توجه به ضوابط اجرایی درسازه های بتنی اهمیت فراوانی دارد. گرچه سوگیری علاقه دانشجویان مهندسی عمران در دانشگاه های کشور، بیشتر به سمت محاسبات و طراحی است لیکن باید دانست که رفتارموفق یک سازه بتنی در هر شرایطی، به میزان زیادی وابسته به کیفیت اجرا بوده؛این مهم، شایسته توجه فراوان است. با این دیدگاه، ترجمه یکی از نشریات معتبرانجمن بتن آمریکا در موضوع مهم بتن ریزی در هوای گرم به پیشگاه جامعه فنی کشور تقدیم می گردد.

عوامل محیطی، ازجمله دمای بالا، رطوبت پایین، بادشدید، یا وجود هم زمان باد شدید و رطوبت کم، می توانند بر خواص بتن و اجزای تشکیل دهنده بتن موثرباشد. این راهنما، معیارها واقداماتی که در نتیجه کاربرد آنها، تاثیرات نامناسب این عوامل محیطی و مشکلات بالقوه جدی ناشی از آن کاهش یابد را فراهم می کند.

این راهنما، هوای گرم را تعریف می نماید، مشکلات بالقوه را شرح می دهد و اقدامات موردنظر برای کاستن از این مشکلات را ارایه می کند. این اقدامات، شامل انتخاب مصالح و نسبت های اختلاط، پیش سرمایش سنگدانه ها و بچینگ می باشد. سایر عناوین شرح داده شده، شامل مسیر انتقال، ملاحظات دمایی بتن ریخته شده، امکاناتی برای مدیریت دمایی بتن در محل، و در خلال دوره های اولیه عمل آوری، روش های بتن ریزی و عمل آوری و روش های مناسب آزمایش و نظارت در شرایط هوای گرم می باشد.

لازم است مصالح، فرایندها، معیارهای کنترل کیفی و نظارت که دراین نشریه شرح داده شده است توسط افرادی که دارای تاییدیه ACI یا معادل آن هستند موردآزمایش قرار گرفته، پایش و به کاربرده شود.

مشخصات کتاب

ناشر انتشارات پردیس علم
تعداد صفحات 74
سال چاپ 1397
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 9786008366447