الزامات ارزيابي مهارهاي مكانيكي كاشتني در بتن

برخی از ویژگی ها

مهار در بتن از مباحث پیچیده در طرح و محاسبه سازه‌ها به شمار می‌رود که مطالعات نظری و آزمایشگاهی قابل توجهی طی دهه‌های گذشته روی آن انجام گرفته است. مهارها در بتن کاربردهای بسیار وسیعی دارند. اتصال اعضای فولادی و بتنی از طریق صفحات فولادی و یا مهارهای مدفون در سازه‌های مرکب، اتصال اعضای غیرسازه‌ای (الحاقی) به اعضای سازه‌ای، صفحات پای ستون‌ها، کاشت میلگردهای جدید در فرایند مقاوم سازی سازه‌ها به منظور افزایش ظرفیت باربری و … نمونه‌هایی از این کاربردها به شمار می‌روند.
مهار در بتن از مباحث پیچیده در طرح و محاسبه سازه‌ها به شمار می‌رود که مطالعات نظری و آزمایشگاهی قابل توجهی طی دهه‌های گذشته روی آن انجام گرفته است. مهارها در بتن کاربردهای بسیار وسیعی دارند. اتصال اعضای فولادی و بتنی از طریق صفحات فولادی و یا مهارهای مدفون در سازه‌های مرکب، اتصال اعضای غیرسازه‌ای (الحاقی) به اعضای سازه‌ای، صفحات پای ستون‌ها، کاشت میلگردهای جدید در فرایند مقاوم سازی سازه‌ها به منظور افزایش ظرفیت باربری و … نمونه‌هایی از این کاربردها به شمار می‌روند. مهارها عمدتاً در گروه «تعبیه شده» و «کاشتنی» طبقه بندی می‌شوند. در گروه اول، تعبیه عضو مهاری قبل از بتن ریزی و در گروه دوم مهار با روش‌های مختلف کاشت اعم از کاشت مکانیکی یا از طریق چسب در بتن موجود و سخت شده قرار می‌گیرد.
نوع مصالح و روش اجرا در موضوع مهار بسیار با اهمیت است و اساساً روش اجرا تعیین کننده عملکرد موفق آمیز مهار تحت بارهای وارده خواهد بود. در این خصوص نیز، ACI دو استاندارد شامل ACI 355.2 (ضوابط ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن) و ACI 355.4 (ضوابط تایید کیفیت مهارهای چسبی کاشتنی در بتن) را تدوین نموده است.
کتاب حاضر ، ترجمه استاندارد ACI 355.2 و تفسیر آن‌ است. انتظار می‌رود که مجموعه تدوین شده انتظارات از یک مرجع کاربردی کامل در رابطه با موضوع مهار در بتن را برآورده کند.

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر سالار منیعی- مهندس پوریا رحمانی
ناشر انتشارات پردیس علم
سال چاپ 1398
شابک 9786008366546