کتاب سبز

انتشارات سرا

برخی از ویژگی ها

این کتاب مشابه یک فهرست فنی با نگاهی کلی و اجمالی عناوین و مطالب ارائه شده در هر مبحث را جداگانه بیان می کند.

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهموسسه سرا در راستای رسالت اصلی خود در جهت ارتقای کیفیت ساخت و استفاده بهینه از منابع ملی از طریق ارائه آموزش های تخصصی و ترویج مقررات ملی ساختمان، کتاب حاضر را تدوین و ارائه نموده است. 

در این کتاب شناخت کلی نسبت به مباحث 22 گانه ایجاد می کند . همچنین این کتاب به عنوان مرجعی برای اساتید و دانشجویان درس مقررات ملی ساختمان در مقطع کارشناسی مهندسی عمران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

- فصل اول........................................................مبحث اول ( تعاریف)

- فصل دوم ....................................................... مبحث دوم ( نظامات اداری)

- فصل سوم ......................................................مبحث سوم ( حریق)

- فصل چهارم ..................................................مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان)

- فصل پنجم .....................................................مبحث پنجم (مصالح و فرآورده های ساختمانی)

- فصل ششم .....................................................میحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان)

- فصل هفتم .......................................................مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی )

- فصل هشتم ......................................................مبحث هشتم (مصالح بنایی)

- فصل نهم .........................................................مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه)

- فصل دهم ........................................................مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان های فولادی )

- فصل یازدهم ..................................................مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها )

- فصل دوازدهم ................................................مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

- فصل سیزدهم .................................................مبحث سیزدهم ( طرح و اجرای تاسیسات برقی)

- فصل چهاردهم ................................................مبحث چهاردهم ( تاسیسات مکانیکی)

- فصل پانزدهم .................................................مبحث پانزدهم (آسانسور ها و پلکان برقی )

- فصل شانزدهم ................................................مبحث شانزدهم ( تاسیسات بهداشتی )

- فصل هفدهم ..................................................مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی )

- فصل هجدهم ................................................مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا )

- فصل نوزدهم ...............................................مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی )

- فصل بیستم ..................................................مبحث بیستم ( علائم و تابلوها)

- فصل بیست و یکم ........................................مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل )

- فصل بیست و دوم .......................................مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها )

مشخصات کتاب

نویسنده موسسه سرا
ناشر نشر عمران سرا
سال چاپ 1401
تعداد صفحات 122