راهنمای مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی

برخی از ویژگی ها

در این راهنما، سعی شده است ضوابط کلی درمورد عایق کاری حرارتی اجزای تشکیل دهنده پوسته خارجی، با استفاده از روش های معتبر و متعارف، تشریح گردد.
 

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.در این راهنما، سعی شده است ضوابط کلی درمورد عایق کاری حرارتی اجزای تشکیل دهنده پوسته خارجی، با استفاده از روش های معتبر و متعارف، تشریح گردد.کلیات، تعاریف، عملکردهای جدارهای تشکیل دهنده پوسته خارجی( ومشخصات فیزیکی مورد نیاز، )جزییات اجرایی عایق کاری دیوار، بام و سقف، کف و بازشوها، وهمچنین گونه بندی پلهای حرارتی و روش های کلی جلوگیری از ایجاد یا کاهش اثر آن درهشت فصل وپنج پیوست ارائه شده است.

فهرست مطالب

1-19 کلیات

2-19 مقررات کلی طراحی و اجرا

3-19 پوسته خارجی ساختمان

4-19 تاسیسات مکانیکی

5-19 سیستم روشنایی و انرژی الکتریکی

پیوست 1: روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

پیوست 2: روش محاسبه شاخص خورشیدی

پیوست 3: گونه بندی نیاز سالانه انرژی شهرهای ایران

پیوست 4: گونه بندی کاربردی ساختمان ها

پیوست 5: تعیین گروه ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی

پیوست 6: مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف،علایم

پیوست 7: ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

پیوست 8: مقاومت حرارتی لایه های هوا وقطعات ساختمانی

پیوست 9: ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر وبازشوها

پیوست 10: سایه بان ها

پیوست 11: روش های محاسبه پل های حرارتی

پیوست 12: مثال محاسبه و طراحی پوسته خارجی ساختمن طبق روش کارکردی

پیوست 13: راهکارهای کاهش نیاز انرژی ساختمان

پیوست 14: تشریح برخی سیستم های تاسیساتی مطرح

پیوست 15: اصول بهره گیری بهینه از روشنایی طبیعی و مصنوعی

مشخصات کتاب

ناشر نشرتوسعه ایران
سال چاپ 1392
شابک 978-600-301-004-8
web site hit counter