موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

برخی از ویژگی ها

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه شماره 4311) این متن به این منظور مصوب گردیده است که تمام پیمان ها و قراردادهایی که مطابق با قانون ایران منعقد می گردند در یک چهارچوب واحد باشد.

موجود
قابل پرداخت :
15,000
تومانموافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه شماره 4311) این متن به این منظور مصوب گردیده است که تمام پیمان ها و قراردادهایی که مطابق با قانون ایران منعقد می گردند در یک چهارچوب واحد باشد. و از اختلافات ناشی از ابهام در کار توسط کارفرما و پیمانکار تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. شایان ذکر است که در هر قرارداد طرفین با ذکر نام این شرایط عمومی خود را ملزم به رعایت آن دانسته و در عین حال شرایطی را منطبق با هر پیمان خاص به عنوان شرایط خصوصی به امضا می رسانند که لازم الاجرا است.

فصل اول : تعاریف و مفاهیم

 • ماده ۱ – پیمان

 • ماده ۲ – موافقتنامه

 • ماده ۳ – شرایط عمومی

 • ماده ۴ – شرایط خصوصی

 • ماده ۵ – برنامه زمانی اجرای کار

 • و

فصل دوم : تاییدات و تعهدات پیمانکار

 • ماده ۱۶ – تاییدات پیمانکار

 • ماده ۱۷ – کارکنان

 • ماده ۱۸ – مسئولیت حسن انجام کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با دیگر پیمانکاران، رئیس کارگاه

 • ماده ۱۹ – کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها

 • و

فصل سوم : تعهدات و اختیارات کارفرما

 • ماده ۲۸ – تحویل کارگاه

 • ماده ۲۹ – تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان

 • ماده ۳۰ – تغییر مدت پیمان

 • ماده ۳۱ – مدیریت اجرا

 • ماده ۳۲ – نظارت بر اجرای کار

 • ماده ۳۳ – مهندس ناظر

فصل چهارم : تضمین، پرداخت، تحویل کار

 • ماده ۳۴ – تضمین انجام تعهدات

 • ماده ۳۵ – تضمین حسن انجام کار

 • ماده ۳۶ – پیش پرداخت

 • و

فصل پنجم : حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

 • ماده ۴۳ – بروز حوادث قهری

 • ماده ۴۴ – ممنوعیت قانونی

 • ماده ۴۵ – حقوق انحصاری ثبت شده

 • ماده ۴۶ – موارد فسخ پیمان

مشخصات کتاب

ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرکز اسناد، مدارک وانتشارات
سال چاپ 1395
نوبت چاپ بیست وپنجم
شابک 978-964-179-447-9