آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

برخی از ویژگی ها

مجموعه حاضر در طول قریب به 5 سال تلاش مداوم و مستمر و بیش از 20000 نفر - ساعت کار کارشناسی توسط بیش از 70 نفر از استادان دانشگاه هاٰ، مهندسان صاحب نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب کارگروه های تخصصی، تهیه و تدوین گردیده است.

موجود
قابل پرداخت :
25,000
تومانمجموعه حاضر در طول قریب به 5 سال تلاش مداوم و مستمر و بیش از 20000 نفر - ساعت کار کارشناسی توسط بیش از 70 نفر از استادان دانشگاه هاٰ، مهندسان صاحب نظر در این حرفه و پژوهشگران همکار در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در قالب کارگروه های تخصصی، تهیه و تدوین گردیده است.

 

فهرست

فصل اول: کلیات

فصل دوم: حرکت زمین

فصل سوم: ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی

فصل چهارم: ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای

فصل پنجم: ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیرساختمانی

فصل ششم: الزامات ژئوتکنیکی

فصل هفتم: ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلافدار

پیوست 1: درجه بندی خطر نسبی زلزله در شهرها و نقاط مهم ایران

پیوست 2: راهنمای انجام تحلیل غیرخطی

پیوست 3: اثر P

پیوست 4: دیافراگم ها

پیوست 5: اندر کنش خاک و سازه

 

مشخصات کتاب

ناشر انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
سال چاپ آذرماه 1395
نوبت چاپ چهاردهم
شابک 978-600-113-128-8
ویرایش ویرایش چهارم