قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

برخی از ویژگی ها

مصوب اسفندماه (1374) و آئین نامه های آن شامل:
آئین نامه ماده 4 مصوب 1374
آئین نامه اجرایی مصوب 1375
آئین نامه ماده 27 مصوب 1379
ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.مصوب اسفندماه (1374) و آئین نامه های آن شامل:
آئین نامه ماده 4 مصوب 1374
آئین نامه اجرایی مصوب 1375
آئین نامه ماده 27 مصوب 1379
آئین نامه ماده 28 مصوب 1379
آئین نامه اجرائی ماده 33 مصوب 1383

با آخرین اصلاحات و الحاقات

فهرست

 

1- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فهرست موضوعی مواد قانون
فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی
فصل دوم: تشکیلات، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان
فصل سوم: امور کاردانها و صنوف ساختمانی
فصل چهارم: مقررات فنی و کنترل ساختمان
فصل پنجم: متفرقه

 

2- آئین نامه اجرایی
فهرست موضوعی مواد آدئین نامه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: پروانه اشتغال بکار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
فصل سوم: پروانه اشتغال به کاردانی وتجربی
فصل چهارم: نظارت و کنترل ساختمان
فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی
فصل هفتم: هیات عمومی
فصل هشتم: شورای مرکز
فصل نهم: رئیس سازمان
فصل دهم: مقررات متفرقه

مشخصات کتاب

ناشر نشرتوسعه ایران
سال چاپ 1395
نوبت چاپ سیزدهم
شابک 978-964-7588-84-3
web site hit counter