مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

برخی از ویژگی ها

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره 55) با عنوان "مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" به معرفی مصالح مورد استفاده در ساختمان ها و همچنین شیوه های اجرای قسمت های مختلف ساختمان می پردازد. این نشریه مرجع مناسبی برای اجرا و نظارت ساختمانهاست.

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهمشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره 55) با عنوان "مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" به معرفی مصالح مورد استفاده در ساختمان ها و همچنین شیوه های اجرای قسمت های مختلف ساختمان می پردازد. این نشریه مرجع مناسبی برای اجرا و نظارت ساختمانهاست.

این نشریه توسط دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  رئیس جمهور تهیه و تدوین شده است که پیش از این توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر می شد. نشریه 55 به مسائلی از قبیل معرفی مصالح ساختمانی،  شیوه های استفاده درست از بتن، اجرای صحیح عملیات بنایی، کارهای فلزی، عایقکاری، عملیات خاکبرداری، اجرای نما و کف و غیره پرداخته است. پیشنهادها، راهنمایی ها و البته ضوابط موجود در این نشریه برای اجرای هرچه بهتر ساختمانها مفید و حائز اهمیت است.

 فهرست مطالب ارائه شده از نشریه 55 به شرح ذیل می باشد:
فصل 1 : کلیات
فصل 2 : مصالح ساختمانی
فصل 3 : عملیات خاکی
فصل 4 : شفته
فصل 5 : بتن و بتن آرمه
فصل 6 : قالب بندی، لوله ها و مجاری مدفون در بتن
فصل 7 : کارهای فلزی
فصل 8 : عایقکاری
فصل 9 : ملاتها
فصل 10 : عملیات بنایی
فصل 11 : نماسازی
فصل 12 : اندودکاری
فصل 13 : بندکشی
فصل 14 : پوشش سقفهای شیبدار
فصل 15 : کارهای چوبی
فصل 16 : کاشی کاری و سرامیک
فصل 17 : پوشش های کف و پله ها
فصل 18 : پوشش های کاذب و جداکننده
فصل 19 : شیشه و نصب آن
فصل 20 : رنگ آمیزی
فصل 21 : درزهای ساختمانی
فصل 22 : چاه ها
فصل 23 : محوطه سازی
فصل 24 : تخریب، تعمیر و بازسازی
فصل 25 : کارهای متفرقه
فصل 26 : دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

مشخصات کتاب

ناشر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،مرکز اسناد، مدارک وانتشارات
سال چاپ 1395
نوبت چاپ چهاردهم
شابک 978-964-179-446-2