راهنمای آزمون طراحی نظام مهندسی معماری

برخی از ویژگی ها

در سال های اخیر آزمون طراحی معماری نظام مهندسی دچار تغییر و تحول زیادی شده است.در این کتاب کلیه مقررات و ضوابطی که در  آزمون نظام مهندسی بدان نیاز دارید به صورت کامل و جامعه بیان شده است.

موجود
قابل پرداخت :
19,000
توماندر سال های اخیر آزمون طراحی معماری نظام مهندسی دچار تغییر و تحول زیادی شده است. در بخش اول این کتاب سعی شده است تا کلیه ی قوانین و ضوابط مطرح شده در مباحث مقررات ملی ساختمان، ضوابط آتش نشانی ضوابط مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و جزئیات اجرایی ساختمان ضوابط نهایی استخراج گردیده است.

در بخش دوم کتاب پاسخنامه آزمون سال های اخیر نیز آمده است تا داوطلبان بتوانند در آزمون های بعدی از آن بهره برده است و بتوانند در آزمون طراحی معماری موفقیت لازم را به دست آورند.

به همراه پاسخنامه آزمون سالهای اخیر منطبق با آخرین تغییرات سال 1394

مشخصات کتاب

ناشر قم: احمدمطهری
سال چاپ 1394
شابک 978-600-6456-14-0