راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه

برخی از ویژگی ها

این مجموعه در12 فصل تهیه شده است که در هر فصل توضیحات کافی ارایه شده است. این راهنما درخصوص قالب بندی سازه های بتنی که بتواند مفاهیم اولیه را بازبان ساده ارایه نماید، تدوین گردیده است.

موجود
قابل پرداخت :
6,500
توماناین مجموعه در12 فصل تهیه شده است که در هر فصل توضیحات کافی ارایه شده است. این راهنما درخصوص قالب بندی سازه های بتنی که بتواند مفاهیم اولیه را بازبان ساده ارایه نماید، تدوین گردیده است.

فهرست مطالب

فصل اول : مفاهیم پایه

فصل دوم : مصالح

فصل سوم: بارگذاری و فشار بتن

فصل چهارم : روابط و معیارهای طراحی

فصل پنجم : قالب های فونداسیون

فصل ششم: قالب های دیوار

فصل هفتم: قالب های ستون

فصل هشتم: قالب های دال و تیر

فصل نهم :داربست بندی

فصل دهم :قالب لغزنده

فصل یازدهم: قالب های پل های بتن آرمه

فصل دوازدهم: قالب های تونل

 

 

مشخصات کتاب

ناشر نشرتوسعه ایران
سال چاپ 1394
نوبت چاپ شانزدهم
شابک 978-964-7588-43-0
web site hit counter