راه سازی

برخی از ویژگی ها

کتاب حاضر که حاصل چهارده سال تدریس دانشگاهی درس راهسازی است ازشش فصل تشکیل شده که درهرفصل ابتدادرسنامه ای به صورت مفصل بیان گردیده و مسائل بسیار خوبی درقالب تمرین ها مطرح وسپس حل شده اند.

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهکتاب حاضر که حاصل چهارده سال تدریس دانشگاهی درس راهسازی است ازشش فصل تشکیل شده که درهرفصل ابتدادرسنامه ای به صورت مفصل بیان گردیده ومسائل بسیار خوبی درقالب تمرین ها مطرح وسپس حل شده اند. درآخر هرفصل نیز تست های تالیفی وتست های کنکور سراسری ازسال 1372تاکنون به همراه حل تشریحی آنها آورده شده است. ازآنجایی که کمبود مسئله وتمرین حل شده دراکثر کتب ومراجع مربوط به درس راهسازی همواره باعث مبهم ماندن بسیاری ازنکات مهم وظریف درس بوده، دراین کتاب حدود 500 مسئله، تست تالیفی و تست کنکور باتوضیحات کامل ارائه گردیده است. بنابراین کتاب حاضر علاوه برآماده سازی داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی عمران، می تواند با توجه به پوشش دادن سرفصل درس راهسازی دردوره ی کارشناسی مهندسی عمران مورد استفاده ی دانشجویان عزیز این رزشته نیز واقع شود.
 

فصل اول: کلیات

فصل دوم: ویژگی های جریان ترافیک

فصل سوم: پلان راه و قوس های افقی

فصل چهارم: پروفیل طولی و قوس های قائم

فصل پنجم: مسافت دید

فصل ششم: عملیات خاکی و منحنی بروکنز

مشخصات کتاب

ناشر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سال چاپ 1394
نوبت چاپ سوم
شابک 978-600-6927-44-2