مقدمه ای بر مرمت و بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی

برخی از ویژگی ها

کتاب منتشر شده با عنوان "مقدمه ای بر مرمت و بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی" می باشد. مرمت و بهسازی ساختمان ها از دو منظر حائز اهميت است.

موجود
قابل پرداخت :
10,000
تومانکتاب منتشر شده با عنوان "مقدمه ای بر مرمت و بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی" می باشد. مرمت و بهسازی ساختمان ها از دو منظر حائز اهميت است. اول آنکه نگهداری و مراقبت ساختمان، همچون هر کالای دیگری در زمان بهره برداری باعث افزایش عمر مفيد ساختمان خواهد شد. دوم به علت وجود ضعف های اجرایی هنگام ساخت، بروز مشکلات متعدد در زمان بهر ه برداری اجتناب ناپذیر می باشد. این عامل امروزه از مهمترین دلایل فراگيری علم مرمت و بهسازی ساختمان ها می باشد. وجود ضعف های آزار دهنده در چرخه ساخت و ساز ساختمان های مصالح بنایی، از دلایل تدوین کتاب حاضر است.

در مجموعه فوق کلياتی از راهکارهای موجود مر مت و بهسازی اجزای آسيب پذیر ساختمان های مصالح بنایی در٩ فصل با عناوین ذیل بررسی شده است؛ ١- اطلاعات ساز ه ای ٢- نشست پی ٣- تثبيت و بهسازی پی 4- جلوگيری از نفوذ رطوبت خارجی ۵- اصلاحات معماری ۶- اصلاح چاه جذبی ٧- اصلاح ترک در ساختمان ٨- مرمت و بهسازی نما ٩- اصلاح کمانش تيرآهن سقف.

روشهای فوق الذکر بنابر موقعيت، زمان، اهميت و تخصص دستگاه نظارت قابل تغيير خواهد بود و نقش خلاقيت و علم مهندسی در ارتقاء و استفاده از روش های بهينه بسيار اهميت دارد. این اثر حاصل تجربيات نگارنده در زمينه ی اجرایی و تدریس دروس مرتبط می باشد. مطالعه این کتاب برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصيلی عمران و مهندسان مرتبط با مرمت و بهسازی ساختمان ها توصيه می شود.

مشخصات کتاب

نویسنده حمیدرضا فرشچی
سال چاپ 1388
نوبت چاپ اول
شابک 978-964-94040-3-5