ضوابط و جزئیات اجرای ساختمان های بتن آرمه (جلددوم)

برخی از ویژگی ها

هدف از تأليف کتب حاضر، ارایه و تشریح کليه ضوابط و مقررات موجود در زمينه اجرای ساختمان های بتن آرمه در ایران می باشد. در این راستا به ابهامات و نکات اجرایی مغفول در استانداردهای ایران تا حد امکان بر اساس نشریات معتبر جهانی پرداخته شده است.

موجود
قابل پرداخت :
25,000
تومانجلد دوم این کتاب در ۶ فصل (حدود ٨٠٠ صفحه) به بررسی نکات و ضوابط اجرای بتن پرداخته است به طوری که در ابتدا ميلگردگذاری اعضای بتنی در فصل اول مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به بررسی مهار، وصله و کاشت ميلگرد در فصل دوم و بررسی ضوابط قالب بندی در بتن در فصل سوم پرداخته شده است. فصل چهارم به موضوع بتن ریزی و فصل پنجم به بحث با اهميت کيفيت بتن آرمه پرداخته است . در نهایت فصل آخر نگاهی بر روش های اجرایی و اجزای ساختمان های بتن آرمه دارد . در انتهای مباحث نيز حدود ٧۵٠ تست چهارجوابی با پاسخ که در سطح آزمون های ادواری نظام مهندسی و ارتقاء پایه می باشد، ارایه شده است. فهرست مطالب 1 و 2 کتاب را در اینجا مطالعه نمایید.

جلد اول: ساخت بتن

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مصالح بتن

فصل سوم: میلگردهای فولادی

فصل چهارم: اختلاط بتن

خودآزمایی

مراجع

 

جلد دوم: اجرای بتن آرمه

فصل اول: میلگرد گذاری

فصل دوم: مهار، وصله و کاشت میلگرد

فصل سوم: ضوابط قالب بندی در بتن

فصل چهارم: بتن ریزی

فصل پنجم: کیفیت بتن آرمه

فصل ششم: اجرای سازه بتن آرمه

خودآزمایی

مراجع

 

جلد سوم: ضوابط خاص و نکات اجرایی ساختمان های بتن آرمه

فصل اول: بتن های ویژه

فصل دوم: روش های اجرای بتن پیش تنیده

فصل سوم: روش های اجرای ساختمان بتنی پیش ساخته

فصل چهارم: ضوابط ویژه اجرایی در برابر زلزله

فصل پنجم: ضوابط ویژه اجرایی در برابر حریق

فصل ششم: بهره­برداری، نگه­داری و تعمیر ساختمان های بتنی

 

مشخصات کتاب

نویسنده مهندس حمیدرضا فرشچی
ناشر تهران: فرشچی
سال چاپ 1390
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 978-964-94040-7-3
web site hit counter