آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

برخی از ویژگی ها

به جرات می توان گفت در نرم افزار متلب, پرکاربردترین نرم افزار برنامه نویسی در مهندسی عمران می باشد که بیشتر دانشجویان این رشته با آن سروکار دارند. این مجموعه, اولین کتاب آموزش متلب برای دانشجویان مهندسی عمران می باشد, که دستورات لازم و کافی در آن بیان شده است.

ناموجود
درصورت موجود نبودن این کتاب با شماره تلفن 4-22638713 تماس بگیرید.انتگرال دیوهامل – روش نیومارک بتا – روش تفاضل مرکزی – روش درونیابی خطی نیرو – سازه چند درجه آزادی – مقادیر و بردارهای ویژه – تحلیل طیفی -طیف ۲۸۰۰ – طیف زلزله – الگوریتم ژنتیک –
به جرات می توان گفت در نرم افزار متلب, پرکاربردترین نرم افزار برنامه نویسی در مهندسی عمران می باشد که بیشتر دانشجویان این رشته با آن سروکار دارند. این مجموعه, اولین کتاب آموزش متلب برای دانشجویان مهندسی عمران می باشد, که دستورات لازم و کافی در آن بیان شده است. همچنین مهم ترین برنامه های دروس دینامیک سازه و مهندسی زلزله در آن شرح داده شده است. در آخر کتاب نیز, جعبه ابزار بهینه سازی (الگوریتم ژنتیک) به طور مختصر توضیح داده شده است.

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران

فصل اول / مبانی، مفاهیم و كلّیات :

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران:

آشنایی با متلب
محیط متلب
پنجره‌ی Command Window
پنجره‌ی Command History
پنجره‌ی Current Folder
پنجره‌ی Workspace
M
فایل
تابع
Toolbox
Simulink

اعداد در متلب
اعداد مختلط
دامنه‌ی اعداد
عدد پی
تعریف متغیرها
قواعد نامگذاری متغیرها
تعریف ماتریس
درایه‌های ماتریس
تغییرات در درایه‌های ماتریس
ماتریس با درجات بالاتر
انواع ماتریس
رشته‌ها
تبدیل رشته به عدد
تبدیل عدد به رشته
عملیات‌ها
عملیات‌های ریاضی
عملیات جمع
عملیات تفریق
عملیات ضرب
عملیات تقسیم
دیگر عملیات‌های جبری
اولویت‌های محاسباتی
عملیات‌های منطقی

عملگر ( و )
عملگر ( یا )
عملگر ( نه ):
عملیات‌های رابطه‌ی
عملگرهای کاربردی
دستور‌های کاربردی
دستورهای اولیه
دستور clc
دستور clear all
دستور ctrl+c
دستورهای آماری
دستورهای آماری پرکاربرد
دیگر دستورهای آماری
دستورات نمایشی
دستور display()

فرمت

دستور Format short
دستور Format long
دستور Format shortE
دستور Format longE
دستور Format bank
دستورات ورودی و خروجی
دستورات ورودی
دستور input
دستور xlsread
دستور textread
دستورات خروجی
دستور xlswrite
دستور dlmwrite
توابع کاربردی
توابع مثلثاتی
تبدیل زوایا
توابع نمایی
توابع لگاریتمی
دیگر توابع
ساختارهای کنترلی
حلقه‌ی for
ساختار شرطی if
حلقه‌ی while
ساختار تصمیم گیری switch
روش‌های تولید یک ماتریس
روش استفاده از شمارنده‌ها (درایه‌ی ماتریس)
روش استفاده از ماتریس تهی
ماتریس‌های چند بعدی و حلقه‌های تودرتو
ریشه‌یابی، مقداردهی و مشتق‌یری و انتگرال‌یری توابع
متغیرها
دستور Sym
S

ریشه‌های تابع

ریشه‌های تابع چند جمله‌ای
مقداردهی تابع
دستور subs
حل تابع
دستور solve
دستور double(solve())
مشتق‌گیری
دستور diff
انتگرال‌گیری
دستور int
دیفرانسیل‌گیری
دستور dsolve
دستورات ویرایشی تابع
دستور simplify
ترسیم‌ها در متلب
ترسیم نمودار دوبعدی
رسم نمودار‌های سه بعدی
تنظیمات ترسیم
نامگذاری محورها
عنوان نمودار
افزودن متن
راهنمای نقشه
معرفی دستور hold on
چند ترسیم در یک صفحه

فصل دوم / مقدماتی بر برنامه‌های عمرانی :

مقدمه
حل تابع
مشتق‌گیری
انتگرالگیری
دیفرانسیل‌گیری

فصل سوم / برنامه‌های دینامیک سازه :

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران :

مقدمه
پاسخ سازه یک درجه آزادی به تحریک هارمونیک و تناوبی
سیستم یک درجه‌ی آزادی نامیرا تحت ارتعاش آزاد
سیستم یک درجه آزادی میرا تحت ارتعاش آزاد
سیستم یک درجه آزادی نامیرا تحت اثر ارتعاش اجباری
سیستم یک درجه آزادی میرا تحت اثر ارتعاش اجباری
پاسخ سازه یک درجه آزادی به ارتعاش غیرهارمونیک
روش تبدیل فوریه
روش انتگرال دیوهامل
روش نیومارک بتا
روش درون‌یابی خطی نیرو
طیف پاسخ زلزله
تعیین فركانس‌ها و شکل مودی سازه چند درجه آزادی
پاسخ سازه‌ی چند درجه آزادی
روش نیومارک بتا
تحلیل مدی دستگاه‌های چند درجه‌ی آزادی تحت نیروهای زلزله برای مدل‌های خطی:

فصل چهارم / برنامه‌های مهندسی زلزله :

طیف ۲۸۰۰
تحلیل طیفی
روش دقیق

فصل پنجم / جعبه ابزارهای متلب :

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسان عمران :

جعبه ابزار بهینه‌سازی
الگوریتم ژنتیک
ساختار الگوریتم‏های ژنتیكی
كروموزوم
جمعیت
تابع برازندگی
عملگرهای ژنتیكی
عملگرهای ژنتیكی
عملگر انتخاب
عملگر آمیزش
عملگر جهش
روند كلی الگوریتم‏های ژنتیكی
الگوریتم ژنتیک در متلب
Problem
Constraints
Run solver and view results

مراجع

فهرست اشكال و جداول

 

مشخصات کتاب

نویسنده هومان بابا‌احمدی میلانی
ناشر نوآور
تعداد صفحات ۱۸۲
سال چاپ ۱۳۹۵
نوبت چاپ چهارم
شابک ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۱۰۰
لوح فشرده ندارد
web site hit counter