مهاردربتن (ضوابط طراحی،تایید و کنترل کیفیت)

برخی از ویژگی ها

مهار در بتن از مباحث پیچیده در طرح و محاسبه سازه‌ها به شمار می‌رود که مطالعات نظری و آزمایشگاهی قابل توجهی طی دهه‌های گذشته روی آن انجام گرفته است. مهارها در بتن کاربردهای بسیار وسیعی دارند. اتصال اعضای فولادی و بتنی از طریق صفحات فولادی و/یا مهارهای مدفون در سازه‌های مرکب، اتصال اعضای غیرسازه‌ای (الحاقی) به اعضای سازه‌ای، صفحات پای ستون‌ها، کاشت میلگردهای جدید در فرایند مقاوم سازی سازه‌ها به منظور افزایش ظرفیت باربری و … نمونه‌هایی از این کاربردها به شمار می‌روند. مهارها عمدتاً در گروه «تعبیه شده» و «کاشتنی» طبقه بندی می‌شوند.

موجود
قابل پرداخت :
92,000
تومانمهار در بتن از مباحث پیچیده در طرح و محاسبه سازه‌ها به شمار می‌رود که مطالعات نظری و آزمایشگاهی قابل توجهی طی دهه‌های گذشته روی آن انجام گرفته است. مهارها در بتن کاربردهای بسیار وسیعی دارند. اتصال اعضای فولادی و بتنی از طریق صفحات فولادی و/یا مهارهای مدفون در سازه‌های مرکب، اتصال اعضای غیرسازه‌ای (الحاقی) به اعضای سازه‌ای، صفحات پای ستون‌ها، کاشت میلگردهای جدید در فرایند مقاوم سازی سازه‌ها به منظور افزایش ظرفیت باربری و … نمونه‌هایی از این کاربردها به شمار می‌روند. مهارها عمدتاً در گروه «تعبیه شده» و «کاشتنی» طبقه بندی می‌شوند. در گروه اول، تعبیه عضو مهاری قبل از بتن ریزی و در گروه دوم مهار با روش‌های مختلف کاشت اعم از کاشت مکانیکی یا از طریق چسب در بتن موجود و سخت شده قرار می‌گیرد. آیین‌نامه‌ی ACI 318 در ویرایش‌های قبل از سال ۲۰۱۴، مبحث مهاری را در پیوست و از نسخه ACI 318-14 در یک فصل جداگانه (فصل ۱۷) و با اصلاحاتی نسبت به ویرایش‌های قبلی پوشش داده است.
در هندبوک منتشر شده توسط ACI در سال ۲۰۱۵ با عنوان The Reinforced Concrete Design Handbook –SP17(14) یک فصل جامع (فصل ۱۵) به موضوع مهار شامل تفسیر ضوابط متن اصلی آیین‌نامه و با مثال‌های گام به گام و دقیق اختصاص داده شده است.
نوع مصالح و روش اجرا در موضوع مهار بسیار با اهمیت است و اساساً روش اجرا تعیین کننده عملکرد موفق آمیز مهار تحت بارهای وارده خواهد بود. در این خصوص نیز، ACI دو استاندارد شامل ACI 355.2 (ضوابط ارزیابی مهارهای مکانیکی کاشتنی در بتن) و ACI 355.4 (ضوابط تایید کیفیت مهارهای چسبی کاشتنی در بتن) را تدوین نموده است.
کتاب حاضر ترجمه‌ای مدون از چهار موضوع فوق است. فصل اول کتاب، ترجمه‌ای از فصل ۱۷ آیین نامه ACI و تفسیر آن است که قبلاً توسط انتشارات پردیس علم در ترجمه کامل آیین‌نامه ACI 318-14 چاپ و منتشر شده است. فصل دوم به ترجمه فصل ۱۵ هندبوک اشاره شده در بالا اختصاص دارد و البته در تمام مثال ها تبدیل واحد از سیستم انگلیسی به SI انجام گرفته و تمامی اشکال و جداول نیز براین اساس بازنگری شده‌اند. فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب ترجمه استانداردهای ACI 355.2 و ACI 355.4 و تفسیر آن‌ها است. انتظار می‌رود که مجموعه تدوین شده انتظارات از یک مرجع کاربردی کامل در رابطه با موضوع مهار در بتن را برآورده کند.

مشخصات کتاب

ناشر انتشارات پردیس علم
تعداد صفحات 498
سال چاپ 1398
نوبت چاپ چاپ اول
شابک 9786008366454
web site hit counter