منابع کارشناس رسمی قوه قضائیه معماری داخلی

برخی از ویژگی ها

پکیج آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ویژه گرایش معماری داخلی که شامل منابع آزمون با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و کتب مرتبط می باشد.

 

گرشما هم علاقمند به شرکت دردوره های کارشناس رسمی هستید،برای اطلاعات بیشتر به سایت عمران سرا مراجعه نمایید.

مبحث سوم : حفاظت ساختمان ها درمقابل حریق

اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان‌ها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه‌های انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب.....

مبحث چهارم : الزامات عمومی ساختمان(ویرایش سوم)

ویرایش دوم مبحث 4 مقررات ملی ساختمان با عنوان «الزامات عمومی ساختمان است» مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان تعیین کننده شکل و نحوه قرارگیری.....

مبحث پنجم : مصالح و فرآورده های ساختمانی

ویرایش چهارم مبحث 5 مقررات ملی ساختمان با عنوان «مصالح و فرآورده های ساختمانی» مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در مبحث.....

مبحث دوازدهم : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

ویرایش چهارم مبحث 12 با عنوان « ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا »در مبحث ۱۲ وظایف هر یک از عوامل دست اندرکار اجرای ساختمان از قبیل صاحب کار،.....

مبحث پانزدهم : آسانسورها و پله های برقی

ویرایش سوم از مبحث 15 با عنوان « آسانسورها و پلکان برقی»مبحث ۱۵ شامل دو بخش است که در آن‌ مقرراتی برای آسانسورها، پله‌های برقی و.....

مبحث هجدهم : عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث 18 با عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا»هدف از تدوین مبحث ۱۸ تعیین حداکثر مجاز نوفه (صدای ناخواسته) و زمان واخنش بهینه در راستای فراهم.....

مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی

در بین مباحث مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۹ تعیین کننده‌ترین نقش را در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و حفاظت از محیط زیست ایفا.....

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه شماره 4311) این متن به این منظور مصوب گردیده است که تمام پیمان ها و قراردادهایی که مطابق با.....

این کتاب جزو پکیج بوده ولی در حال حاضر موجود نمی باشد.

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی

مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه شماره 55) با عنوان "مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" به معرفی مصالح مورد استفاده در ساختمان ها و.....

این کتاب جزو پکیج بوده ولی در حال حاضر موجود نمی باشد.

برگزیده قوانین و مقررات کارشناسی

کانون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کتاب برگزیده قوانین و مقررات  کارشناسی منتشر کرد.این کتاب یکی از منابع آزمون.....

موجود
قابل پرداخت :
132,000
تومانپکیج آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ویژه گرایش معماری داخلی که شامل منابع آزمون با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و کتب مرتبط می باشد.

1 مبحث سوم(حفاظت ساختمان ها در برابر حریق)                                                      1395          
     2                     مبحث چهارم(الزامات عمومی ساختمان)      1396                      
3 مبحث پنجم (مصالح و فراورده های ساختمانی) 1396
4 مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392
5 مبحث پانزدهم (آسانسور ها و پلگان برقی) 1392
6 مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا) 1396
7 مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) 1389
8 نشریه 55  
9 شرایط عمومی پیمان  

 

مشخصات کتاب

ناشر نشر توسعه ایران