منابع کارشناس رسمی قوه قضائیه نقشه برداری

برخی از ویژگی ها

پکیج آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ویژه گرایش نقشه براری که شامل منابع آزمون با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و کتب مرتبط می باشد.

 

اگرشما هم علاقمند به شرکت دردوره های کارشناس رسمی هستید،برای اطلاعات بیشتر به سایت عمران سرا مراجعه نمایید.

مبحث چهارم : الزامات عمومی ساختمان(ویرایش سوم)

ویرایش دوم مبحث 4 مقررات ملی ساختمان با عنوان «الزامات عمومی ساختمان است» مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان تعیین کننده شکل و نحوه قرارگیری.....

مبحث دوازدهم : ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

ویرایش چهارم مبحث 12 با عنوان « ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا »در مبحث ۱۲ وظایف هر یک از عوامل دست اندرکار اجرای ساختمان از قبیل صاحب کار،.....

مبحث پانزدهم : آسانسورها و پله های برقی

ویرایش سوم از مبحث 15 با عنوان « آسانسورها و پلکان برقی»مبحث ۱۵ شامل دو بخش است که در آن‌ مقرراتی برای آسانسورها، پله‌های برقی و.....

مبحث هجدهم : عایق بندی و تنظیم صدا

مبحث 18 با عنوان «عایق بندی و تنظیم صدا»هدف از تدوین مبحث ۱۸ تعیین حداکثر مجاز نوفه (صدای ناخواسته) و زمان واخنش بهینه در راستای فراهم.....

مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی

در بین مباحث مقررات ملی ساختمان، مبحث ۱۹ تعیین کننده‌ترین نقش را در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان و حفاظت از محیط زیست ایفا.....

عناصر و جزئیات ساختمان (اجزاء و اجرا)

فهرست مطالب کتاب عناصر و جزئیات ساختمان (اجزاء و اجرا) شامل: مدیریت كارهای ساختمانی و انواع روش‌های ساخت وسائل ایمنی.....

این کتاب جزو پکیج بوده ولی در حال حاضر موجود نمی باشد.

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان (نشریه شماره 4311) این متن به این منظور مصوب گردیده است که تمام پیمان ها و قراردادهایی که مطابق با.....

این کتاب جزو پکیج بوده ولی در حال حاضر موجود نمی باشد.

مشخصات فنی عمومی راه (تجدیدنظر دوم)

بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای ملی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه، زمان و.....

این کتاب جزو پکیج بوده ولی در حال حاضر موجود نمی باشد.

برگزیده قوانین و مقررات کارشناسی

کانون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه کتاب برگزیده قوانین و مقررات  کارشناسی منتشر کرد.این کتاب یکی از منابع آزمون.....

موجود
قابل پرداخت :
82,000
تومانپکیج آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه ویژه گرایش نقشه براری که شامل منابع آزمون با آخرین ویرایش مقررات ملی ساختمان و کتب مرتبط می باشد.

 
1 مبحث چهارم(الزامات عمومی ساختمان) 1396
2 مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392
3 مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) 1392
4 مبحث هجدهم (عایق بندی و تنظیم صدا) 1396
5 مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) 1389
6 مشخصات فنی عمومی راه(نشریه101)  
7 عناصر و جزئیات ساختمان  
8 شرایط عمومی پیمان