استاندارد 2800

انتشارات سرا

برخی از ویژگی ها

در این کتاب ضوابط مهم ویرایش چهارم استاندارد 2800، تشریح و بررسی شده است. سوالات بیش از 10 سال اخیر آزمون های محاسبات ورود به حرفه بر اساس ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800 به صورت تشریحی حل شده است. باتوجه به تعداد بالای مثالهای حل شده، این کتاب مرجعی مناسب جهت یادگیری ضوابط این استاندارد به صورت کاربردی و علمی می‌باشد.

قیمت : 220 هزارتومان

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهدر این کتاب ضوابط مهم ویرایش چهارم استاندارد 2800، تشریح و بررسی شده است. سوالات بیش از 10 سال اخیر آزمون های محاسبات ورود به حرفه بر اساس ضوابط ویرایش چهارم استاندارد 2800 به صورت تشریحی حل شده است. باتوجه به تعداد بالای مثالهای حل شده، این کتاب مرجعی مناسب جهت یادگیری ضوابط این استاندارد به صورت کاربردی و علمی می‌باشد.

1.کلیات
2.نامنظمی
3.سیستم‌ های باربر جانبی
4.نیروی زلزله استاتیکی 
5.تحلیل دینامیکی طیفی
6.زلزله متعامد
7.واژگونی
8.روش ساده شده
9.اجزای غیرسازه ای
10.سازه های غیر ساختمانی
11.نیروی قائم زلزله
12.ضریب نامعینی
13.زلزله سطح بهره برداری
14.دیافراگم
15.تغییر مکان جانبی
16.اثر p-delta
17.درز انقطاع
18.مرکز سختی و مرکز جرم

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر مسعود حسین‌زاده اصل
ناشر عمران‌سـرا
سال چاپ 1402
تعداد صفحات 168
نوبت چاپ اول، بهار ، 1402