بارگذاری

انتشارات سرا

برخی از ویژگی ها

در این کتاب ضوابط مهم ویرایش چهارم (1400) مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان ، تشریح و بررسی شده است. در این راستا فلوچارت هایی برای بخش های مهم و پرتکرار این مبحث تهیه شده است که به فهم بهتر و منسجم مبحث ششم و ضوابط آن کمک می‌کند. سوالات بیش از 10 سال اخیر آزمون های محاسبات ورود به حرفه بر اساس ضوابط مبحث ششم به صورت تشریحی حل شده است. باتوجه به تعداد بالای مثالهای حل شده،این کتاب مرجعی مناسب جهت یادگیری ضوابط مبحث ششم به صورت کاربردی و عملی می‌باشد.
قیمت : 220 هزارتومان

سفارش از طریق تلگرامسفارش از طریق بلهدر این کتاب ضوابط مهم ویرایش چهارم (1400) مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان ، تشریح و بررسی شده است. در این راستا فلوچارت هایی برای بخش های مهم و پرتکرار این مبحث تهیه شده است که به فهم بهتر و منسجم مبحث ششم و ضوابط آن کمک می‌کند. سوالات بیش از 10 سال اخیر آزمون های محاسبات ورود به حرفه بر اساس ضوابط مبحث ششم به صورت تشریحی حل شده است. باتوجه به تعداد بالای مثالهای حل شده،این کتاب مرجعی مناسب جهت یادگیری ضوابط مبحث ششم به صورت کاربردی و عملی می‌باشد.

1.گروه خطرپذیری
2.ترکیب بار
3.بار تیغه بندی
4.بار زنده
5.بار سیل
6.بار برف
7.بار باران
8.بار یخ
9.بار باد

مشخصات کتاب

نویسنده دکتر مسعود حسین‌زاده اصل
ناشر عمران‌سـرا
تعداد صفحات 174
سال چاپ 1402
نوبت چاپ اول، بهار ، 1402
نوبت چاپ اول، بهار ، 1402